Δήμοι Νομού » Δήμος Λάρισας » Ομαδικά εργαστήρια πληροφόρησης και συμβουλευτικής για εργαζόμενους και ανέργους

Ομαδικά εργαστήρια πληροφόρησης και συμβουλευτικής για εργαζόμενους και ανέργους

Ομαδικά εργαστήρια πληροφόρησης και συμβουλευτικής για εργαζόμενους και ανέργους

Το Δίκτυο Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ υλοποιεί ομαδικά εργαστήρια πληροφόρησης και συμβουλευτικής στη Λάρισα σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λαρισαίων.

Τα ομαδικά εργαστήρια παρέχονται δωρεάν σε εργαζόμενους και ανέργους και υλοποιούνται μέσω της Κινητής Μονάδας Απασχόλησης με στόχο την πληρέστερη υποστήριξη για την ένταξη ή την επανένταξη ανέργων στην αγορά εργασίας και την ενδυνάμωση των εργαζομένων.

Κατά το μήνα Ιούνιο 2018 θα υλοποιηθούν τα παρακάτω 2 εργαστήρια:

Α/Α Ημερομηνία Χώρος Ώρα Τίτλος Εργαστηρίου
1 Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2018 ΙΝΕ ΓΣΕΕ, Τζαβέλα 4, Λάρισα 10:00-12:00 Διαμορφώνοντας ένα πλάνο αναζήτησης εργασίας
2 Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2018 ΙΝΕ ΓΣΕΕ, Τζαβέλα 4, Λάρισα 10:00-12:00 Τεχνικές Πλοήγησης στην αγορά εργασίας: Βιογραφικό Σημείωμα – Συνοδευτική Επιστολή

Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων είναι 20 άτομα ανά εργαστήριο.

Tα εργαστήρια θα υλοποιηθούν στο ΙΝΕ ΓΣΕΕ Θεσσαλίας, Τζαβέλα 4, Λάρισα

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν:

  1. διά ζώσης ή τηλεφωνικά μέσω του Παραρτήματος του ΙΝΕ ΓΣΕΕ:

Τζαβέλα 4, 41222, ΛΑΡΙΣΑ, τηλ: 2410 537489-90 Fax: 2410 537447, e-mail: thessaly@reg.inegsee.gr ,  k.panagoulis@reg.inegsee.gr

  1. διά ζώσης ή τηλεφωνικά μέσω του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Λαρισαίων:

Οικονόμου εξ Οικονόμων 8α,, 3ος Όροφος, ΛΑΡΙΣΑ τηλ: 2410 680242 , e-mailkkoinotitas@larissa-dimos.gr (Ημέρες και Ώρες Λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 8:00 -16:00)

Η παρούσα πρωτοβουλία οργανώνεται στα πλαίσια του Υποέργου 1 «Λειτουργία των εξ` αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσιών νομικής και επαγγελματικής πληροφόρησης και συμβουλευτικής στις Μονάδες παροχής υπηρεσιών καθώς και των υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής των ανέργων στα εξειδικευμένα κέντρα προώθησης στην απασχόληση στον άξονα των λιγότερο αναπτυγμένων περιφερειών (ΛΑΠ)» της Πράξης «Εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000945 το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου μάθηση»

Διαβάστε επίσης: