Λάρισα » Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ηπείρου την Κυριακή
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ηπείρου την Κυριακή

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ηπείρου την Κυριακή

Με ανακοίνωσή της η Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας γνωστοποιεί προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή σε τμήμα της Ηπείρου:

«Από την Υπηρεσία μας, εκδόθηκε η υπ” αριθμ. 114/2018 απόφαση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκαν οι κατωτέρω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στην οδό Ηπείρου για την Κυριακή (10-06-2018):

Ώρες 07:00΄-13:00΄

α) Διασταύρωση (Συμβολή) οδών Ηπείρου και Ηλιοδώρου -Ρούσβελτ.

  • Ολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας των οχημάτων της συμβολής των οδών Ηπείρου-Ηλιοδώρου-Ρούσβελτ (Ρ-8,Ρ-50 δ, Ρ-49).
  • Την παράκαμψη της κυκλοφορίας των οχημάτων μέσω των οδών Μπότσαρη και Γρηγορίου Ε’ (διαδρομή: Μανδηλαρά-Μπότσαρη – Γρηγορίου Ε΄ -Ρούσβελτ).
  • Άρση της μονοδρόμησης τμήματος της οδού Γρηγορίου Ε’ από την οδό Μπότσα-ρη έως την οδό Ρούσβελτ, οδός Διπλής κυκλοφορίας (Κ 24).
  • Την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης και στις δύο πλευρές σε τμήμα της οδού Γρηγορίου Ε΄ από την οδό Μπότσαρη έως την οδό Ρούσβελτ (Ρ-40).
  • Την εφαρμογή της διάταξης του Κ.Ο.Κ. άρθρο 34/παρ. 2ι στις γωνίες των οδών της διαδρομής της παράκαμψης για την διευκόλυνσης της.

Ώρες 13:00΄-18:00΄

β)  Διασταύρωση (Συμβολή) οδών Ηπείρου και Παναγούλη.

  • Ολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας των οχημάτων της συμβολής των οδών Ηπείρου-Παναγούλη και του τμήματος της οδού Παναγούλη από την οδό Ηπεί-ρου έως την οδό Βουλγαροκτόνου (Ρ-8,Ρ-50 α, Ρ-49).
  • Την παράκαμψη της κυκλοφορίας των οχημάτων μέσω των οδών Τσιμισκή Ιάσονος -Μανδηλαρά (διαδρομή: Παναγούλη – Τσιμισκή – Ιάσονος –Μανδηλαρά – Πανα-γούλη).
  • Την εφαρμογή της διάταξης του Κ.Ο.Κ. άρθρο 34/παρ. 2ι στις γωνίες των οδών της διαδρομής της παράκαμψης για την διευκόλυνσης της.

- Κατά την διάρκεια των εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με κατάλληλες πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες, που θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο του έργου, υπό την επίβλεψη της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.».

Διαβάστε επίσης: