Αγγελίες » Ζητείται προσωπικό ασφάλειας

Ζητείται προσωπικό ασφάλειας

Ζητείται προσωπικό ασφάλειας

Η ATRAX SECURITY IBC IKE επιθυμεί να προσλάβει άμεσα προσωπικό ασφάλειας M/W, για την κάλυψη θέσεων εργασίας στο νομό Λάρισας. Απαραίτητα προσόντα: Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ΙΕΠΥΑ.
Τα άτομα που θα επιλεγούν τελικώς θα λάβουν εκπαίδευση σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο και θα τους ανατεθούν καθήκοντα με βάση την εμπειρία και τα προσόντα τους.
Αποστολή βιογραφικού με επισυναπτόμενη την άδεια στο : hr@atraxsecurity.gr
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2431 181035 , ΝΒ_6974333942

Διαβάστε επίσης: