Λάρισα » Λάρισα: Σημαντικές κυκλοφοριακές αλλαγές στο κέντρο
ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΣΒΑΚ- «ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ» Η ΜΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΧ

Λάρισα: Σημαντικές κυκλοφοριακές αλλαγές στο κέντρο

Λάρισα: Σημαντικές κυκλοφοριακές αλλαγές στο κέντρο

Τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ισχύσουν άμεσα προκειμένου να αντιμετωπιστεί το κυκλοφοριακό πρόβλημα όσο εξελίσσονται τα έργα του ΣΒΑΚ στο κέντρο της πόλης παρουσίασε σήμερα το μεσημέρι ο Δήμαρχος Λαρισαίων Απόστολος Καλογιάννης.
Εξ’ αρχής ζήτησε την υπομονή των κατοίκων οι οποίοι θα πρέπει να προσαρμοστούν σε μια νέα πραγματικότητα που θα φέρει η ολοκλήρωση του έργου περί τα τέλη του Καλοκαιριού. Μάλιστα τόνισε προς κάθε κατεύθυνση ότι «η πολιτική απόφαση για αλλαγή του κέντρου είναι ειλημμένη και σταθερή», απαντώντας στις όποιες διαμαρτυρίες. Μάλιστα απαντώντας στις διαμαρτυρίες περιοίκων της Μανδηλαρά επισήμανε ότι επιλέχθηκε να δημιουργηθούν κάποια πάρκινγκ κατοίκων καθώς οι πολυκατοικίες δεν διαθέτουν πυλωτές. Μάλιστα σημείωσε ότι εμποδίζει σε στενά πεζοδρόμια μπορεί να υπογειωθεί ή να μεταφερθεί.

Ο Δήμος Λαρισαίων είναι ο πρώτος Δήμος στην χώρα που βρίσκεται σε στάδιο εφαρμογής του ΣΒΑΚ και υπ’ αυτή την έννοια ανοίγει δρόμους, σε ότι αφορά στην υλοποίηση Σχεδίων, στην έκδοση τεχνικών οδηγιών από τα υπουργεία κλπ
Βασικό αντικείμενο της «Μελέτης Αστικής Κινητικότητας για το Δήμο Λαρισαίων», η οποία ολοκληρώθηκε τα τέλη του 2015, ήταν η εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για τη διαχείριση και το σχεδιασμό μέτρων και παρεμβάσεων βιώσιμης κινητικότητας με χρονικό ορίζοντα 15 ετών. Η μελέτη εγκρίθηκε στο σύνολό της από το Δημοτικό Συμβούλιο στις 29-10-2015 και ακολούθησε η Μελέτη Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων άμεσης εφαρμογής στα πλαίσιο της υλοποίησης του ΣΒΑΚ.

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερης σημασίας σχέδιο το οποίο εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί σε 6 – 7 χρόνια.
Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) θέτει τις βάσεις για μια πιο βιώσιμη πόλη και περιγράφει τις πολιτικές μετακίνησης, κυκλοφοριακής οργάνωσης και στάθμευσης. Περιλαμβάνει προτάσεις ιεράρχησης και κυκλοφοριακής οργάνωσης του οδικού δικτύου της κεντρικής περιοχής, με λήψη διαχειριστικών μέτρων, σε βραχυχρόνιο και μακροχρόνιο χρονικό ορίζοντα εφαρμογής, με στόχο:
– Τη δημιουργία ενός βασικού συλλεκτήριου οδικού δικτύου,
– Τη μετατροπή όλων των τοπικής σημασίας οδών σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας, μονής κατεύθυνσης, με συχνές εναλλαγές στη φορά κατεύθυνσης, έτσι ώστε να αποτρέπονται οι διαμπερείς κινήσεις μέσω αυτών.
– Τη δημιουργία ενός ευρύτατου δικτύου κίνησης πεζών (μέσω πεζοδρόμων, οδών ήπιας κυκλοφορίας, διευρυμένων πεζοδρομίων) που σε συνδυασμό με την ενίσχυση των ήπιων «εναλλακτικών» μορφών μετακίνησης (ποδήλατο, κλπ) θα οργανώσει κυκλοφοριακά την ευρύτερη κεντρική περιοχή της πόλης
– Την προώθηση – διευκόλυνση των μέσων μαζικής μεταφοράς, σε επίπεδο πληροφόρησης αλλά και παροχής προτεραιότητας, όπου αυτό είναι δυνατό.

Ενας από τους βασικούς στόχους του σχεδίου είναι ο περιορισμός της άσκοπης χρήσης του ΙΧ στο κέντρο της πόλης.

Καλογιάννης 2

Εξέλιξη έργων – κατανόηση από τους πολίτες

«Είναι προφανές ότι η εκτέλεση των έργων στην καρδιά του κέντρου της θα επιφέρει σημαντική αναστάτωση στην πόλη. Ζητούμε για άλλη μια φορά την κατανόηση και την υπομονή των συμπολιτών μας. Στην ιεράρχηση και προγραμματισμό των παρεμβάσεων, εκτιμήσαμε, πιστεύω σωστά, πως θα πρέπει να παρέμβουμε, δυναμικά στην καρδιά του κέντρου, γνωρίζοντας πως θα προκληθεί μεγάλη αναστάτωση και όχληση αλλά στο μικρότερο δυνατό χρονικό διάστημα, εκμεταλλευόμενοι βεβαίως και το καλοκαίρι, που η κίνηση περιορίζεται», σημείωσε ο Δήμαρχος Λαρισαίων.

Τι αποφασίστηκε για την λήψη μέτρων

Πριν δυο ημέρες πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τη συμμετοχή υπηρεσιακών παραγόντων του Δήμου Λαρισαίων, της Τροχαίας Λάρισας και της Δημοτικής Αστυνομίας, με αντικείμενο την λήψη μέτρων για την αμβλυνση των προβλημάτων που θα προκληθούν από την παράλληλη εκτέλεση των παρεμβάσεων στο στενό κέντρο της πόλης.
Στην σύσκεψη συμφωνήθηκαν συγκεκριμένα μέτρα, που θα εφαρμοστούν την περίοδο υλοποίησης των έργων.
Τα μέτρα χωρίζονται σε δυο φάσεις:
1. Η πρώτη αφορά στην τρέχουσα περίοδο
2. Η δεύτερη αφορά από την έναρξη των έργων σε Βενιζέλου και Φιλελλήνων.

Ειδικότερα, σε ότι αφορά την τρέχουσα περίοδο:
– Τοποθετούνται ήδη από σήμερα κορύνες επι της Παπαναστασίου, από το υψος της Νομαρχίας έως την οδό Κύπρου, ώστε να μην έχουμε στάσεις οχημάτων
– Θα υπάρξει εντατική αστυνόμευση στις εισόδους των πεζοδρόμων που τέμνονται με την Παπαναστασίου.
– Αστυνόμευση οδού Κύπρου
Μετρά που αφορούν την περίοδο από την έναρξη των έργων σε Βενιζέλου Φιλελλήνων
– Η οδός Κύπρου θα γίνει διπλής κυκλοφορίας, από το ύψος της Ολύμπου έως και την Φιλελλήνων. Σε αυτή την λωρίδα θα κινούνται τα λεωφορεία, ταξί. Στο ρεύμα από το κέντρο και προς την Ολύμπου θα κινούνται κανονικά όλα τα οχήματα.
– Στο μέσο της οδού Κύπρου θα τοποθετηθεί «φράκτης» , με ενδεδειγμένα υλικά, που θα διαχωρίζουν τα δυο ρεύματα κυκλοφορίας, με στόχο την αποφυγή ατυχημάτων.
– Επίσης στην οδό Κύπρου και κατά το διάστημα των εργασιών θα «κλείσουν» όλες οι θέσεις φορτοεκφόρτωσης, εκτός από μία.
– Η πιάτσα των ταξί στην οδό Ολύμπου θα μεταφερθεί στο Ωδείο κ
– Επίσης, έχει ήδη δημιουργηθεί προσωρινή πιάτσα των ταξί στην οδό Μανδηλαρά, στο ύψος της Τρίγωνης Πλατείας.
– Ρύθμιση των σηματοδοτών που θα δίνουν μεγαλύτερο χρόνο στα αυτοκίνητα για να μην υπάρχει φόρτος
– Πρόβλεψη για την κίνηση των οχημάτων που κατευθύνονται στα ξενοδοχεία που βρίσκονται στο πεζοδρομημένο κέντρο, μέσω πεζοδρόμων
Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων σε Μεγ. Αλεξάνδρου, Βενιζέλου, Φιλελλήνων – 5 μήνες

Τέλος η φορτοεκφόρτωση των εμπορευμάτων θα γίνεται από τις 6-9.30 το πρωί. Άλλωστε αυτό θα ισχύσει και επίσημα από την νέα χρονιά. Η αστυνόμευση στους πεζοδρόμους θα συνεχιστεί έως ότου να έρθει ο σύστημα με τις βυθιζόμενες μπάρες που θα λύσει οριστικά το πρόβλημα με την είσοδο οχημάτων σε αυτούς. Τέλος ο Δήμαρχος Λαρισαίων τόνισε ότι θα πρέπει από τώρα να συνηθίζουμε στη μη χρήση του αυτοκινήτου στο κέντρο καθώς αυτό θα ισχύει σε λίγους μήνες με την ολοκλήρωση του έργου.

Στην συνέντευξη παρέστησαν ο αναπληρωτής δήμαρχος και αντιδήμαρχος Τεχνικών Εργων Γ. Σούλτης, η γενική γραμματέας του Δήμου κ. Β. Μόσιαλου, η γενική διευθύντρια του Δήμου κ. Ευαγ. Γιοβρή, ο αν. προιστάμενος ττης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Αθαν. Πατσιούρας και ο προϊστάμενος του Τμήματος Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων Αλ. Παπαχατζής.

Διαβάστε επίσης: