Εκπαίδευση » Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας » Ο Πρόεδρος του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με Κουρέτα

Ο Πρόεδρος του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με Κουρέτα

Ο Πρόεδρος του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με Κουρέτα

Επίσκεψη στο εργαστήριο του καθηγητή Δημήτρη Κουρέτα στο τμήμα Βιοχημείας-Βιοτεχνολογίας , έκανε σήμερα ο πρόεδρος του ΚΑΠΕ ( Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) Δρ. Βασ. Τσολάκιδης και ο ερευνητής δρ. Χρ. Ζαφείρης . Το ενδιαφέρον του ΚΑΠΕ προσέλκυσε η δουλειά του εργαστηρίου για την δημιουργία ζωοτροφών από τα απόβλητα ελαιουργείων. Η λύση που έχει προτείνει η ομάδα του κ. Κουρέτα άφορα την απευθείας χρήση του κατσίγαρου , ως απόβλητο του ελαιουργείων στην δημιουργία ζωοτροφών για χοιρινά και πρόβατα, κάτι που δημιουργεί μια προστιθέμενης άξια ζωοτροφή και ταυτόχρονα λύνει το περιβαλλοντικό πρόβλημα.
Το επόμενο διάστημα θα υπάρξει και συνάντηση του καθηγητή με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για το ίδιο θέμα προκειμένου να προωθηθεί η λύση σε μικρά ελαιουργεία , τα οποία δεν έχουν πόρους για λύσεις μεγάλης κλίμακας που απαιτούν επενδύσεις.

Διαβάστε επίσης: