Οικονομία » Απόκτηση μετοχών Eurobank από φιλανθρωπικό οργανισμό

Απόκτηση μετοχών Eurobank από φιλανθρωπικό οργανισμό

Απόκτηση μετοχών Eurobank από φιλανθρωπικό οργανισμό

Η Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία (εφεξής «Eurobank») ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 17 (Δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών) του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς, και κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης που έλαβε από τον κ. Bradley Paul L. Martin (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Eurobank και ανώτερο στέλεχος της Fairfax) και από τον όμιλο Fairfax, ότι ο φιλανθρωπικός οργανισμός “The Sixty-Three Foundation” που ελέγχεται από τη Fairfax, αγόρασε 1.845.000 μετοχές της Eurobank την 1η Ιουνίου 2018, με μέση τιμή κτήσης €0,9394.

Διαβάστε επίσης: