Περιβάλλον » Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Στην Στοκχόλμη το 1972 και κατά την συνδιάσκεψη του Ο.Η.Ε. με θέμα: «Το Ανθρώπινο Περιβάλλον» πάρθηκε από την Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε. η απόφαση καθιέρωσης της 5ης Ιουνίου ως «Παγκόσμια Ημέρα του Περιβάλλοντος».

Η καθιέρωση της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος αποσκοπεί στο να δοθεί η ευκαιρία στους πολίτες απ’ όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη μας να επικοινωνήσουν μεταξύ τους και να διατρανώσουν τη δέσμευσή τους να προστατεύσουν το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζουν, το περιβάλλον, που τα τελευταία χρόνια χαρακτηρίζεται από πάρα πολλά προβλήματα.

«Με αφορμή λοιπόν την «Παγκόσμια Ημέρα του Περιβάλλοντος» θα θέλαμε να επισημάνουμε για ακόμη μια φορά την σημασία των δασικών οικοσυστημάτων για τον άνθρωπο, την τεράστια συνεισφορά τους στη διατήρηση της ισορροπίας του περιβάλλοντος και ακόμα να τονίσουμε ότι είναι απόλυτη ανάγκη ορθολογικής χρήσης των φυσικών πόρων και λελογισμένης χρήσης της Τεχνολογίας για την Οικονομική Ανάπτυξη, που με κάθε μέσο επιδιώκεται σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η αειφορική διαχείριση και η πολλαπλή χρήση των δασικών οικοσυστημάτων, η οικονομικότητα, η παροχή ωφελειών για τις τοπικές κοινωνίες και η διατήρηση της βιοποικιλότητας στο φυσικό περιβάλλον, αποτελούν τις σημαντικότερες προτεραιότητες για την Πολιτεία και μονοσήμαντους στόχους δασικής πολιτικής.

Στα χέρια όλων μας, είναι το μέλλον του πλανήτη και των παιδιών μας, ξεκινώντας από την προστασία του περιβάλλοντος», αναφέρει σε τοποθέτησή του ο κ. Αστέριος Γκάτζικος, προϊστάμενος διεύθυνσης δασών νομού Λάρισας.

Διαβάστε επίσης: