Δήμοι Νομού » Δήμος Τεμπών » Προσλήψεις στο δήμο Τεμπών

Προσλήψεις στο δήμο Τεμπών

Προσλήψεις στο δήμο Τεμπών

Ο Δήμος Τεμπών ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού 3 ατόμων, προς αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών –επάνδρωση όλων των παραλιών του.
Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει απο αύριο Παρασκευή 1/6/2018 εως και 7/6/2018 εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Τεμπών στο Μακρυχώρι

Διαβάστε επίσης: