Λάρισα » Σεμινάρια Επιτροπής Διαμεσολάβησης στη Λάρισα

Σεμινάρια Επιτροπής Διαμεσολάβησης στη Λάρισα

Σεμινάρια Επιτροπής Διαμεσολάβησης στη Λάρισα

Σήμερα διενεργούνται στο Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας (στην αίθουσα εκδηλώσεων)  με ώρα προσέλευσης 17:30 και περαίωσης 21:00 τα σεμινάρια της Επιτροπής Διαμεσολάβησης  σχετικά με τον ρόλο του νομικού παραστάτη (μη διαμεσολαβητή) στην διαδικασία διαμεσολάβησης

Διαβάστε επίσης: