Εκπαίδευση » Σχολεία » «Σε 4.402 τα οργανικά κενά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση»

«Σε 4.402 τα οργανικά κενά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση»

«Σε 4.402 τα οργανικά κενά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση»

Σε ανακοίνωση του Βασίλη Παληγιάννη, αιρετού ΚΥΣΠΕ, επισημαίνονται τα εξής:

«Με βάση τα στοιχεία των υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας τα οργανικά κενά στην Π.Ε. μετά τις μεταθέσεις ανέρχονται σε 4.402.
Αναλυτικά ανά ειδικότητα :

Δάσκαλοι 2209
Νηπιαγωγοί 1071
Γαλλικής 14
Αγγλικής 365
Γερμανικής 12
Καλλιτεχνικών 3
Φυσικής Αγωγής 140
Θεατρικών Σπουδών 7
Μουσικής 539
Πληροφορικής 45

ΣΥΝΟΛΟ 4402
Η ύπαρξη των χιλιάδων οργανικών κενών πιστοποιεί την ανάγκη για μόνιμους διορισμούς στην εκπαίδευση».

Διαβάστε επίσης: