Λάρισα » Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Π.Ε.Ο. Λάρισας -Βόλου

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Π.Ε.Ο. Λάρισας -Βόλου

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Π.Ε.Ο. Λάρισας -Βόλου

Από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας εκδόθηκε η Απόφαση Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων, με αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας σε μήκος 200 μέτρων και των δύο κατευθύνσεων της Π.Ε.Ο. Λάρισας-Βόλου, ως κατωτέρω:

• Φάση Α’ : Εργασίες στην κατεύθυνση προς Βόλο.
Για τον αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας προς Βόλο σε μήκος 200 μέτρων, θα εφαρμοσθεί το τυπικό σχέδιο 2-ΔΛ (Σήμανση έργων Πλήρους Σήμανσης –Αποκλεισμός Δεξιάς Λωρίδας σε διατομή 2 λωρίδων), προσαρμοσμένο εξαιτίας των τοπικών συνθηκών (μείωση ορίων ταχύτητας από 100Km/h και 80Km/h σε 60Km/h και 40Km/h αντίστοιχα).

• Φάση Β’ : Εργασίες στην κατεύθυνση προς Ανατολικό Α/Κ Λάρισας (Αγιάς).
Για τον αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας προς Ανατολικό Α/Κ Λάρισας (Αγιάς) σε μήκος 200 μέτρων, θα εφαρμοσθεί το τυπικό σχέδιο 2-ΔΛ (Σήμανση έργων Πλήρους Σήμανσης – Αποκλεισμός Δεξιάς Λωρίδας σε διατομή 2 λωρίδων), προσαρμοσμένο εξαιτίας των τοπικών συνθηκών (μείωση ορίων ταχύτητας από 100Km/h και 80Km/h σε 60Km/h και 40Km/h αντίστοιχα).

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, θα εφαρμοσθούν για χρονικό διάστημα, από την Τετάρτη (30-05-2018) έως την Τρίτη (26-06-2018) καθημερινά κατά τις ώρες 07:00΄ έως 20:00΄ εκτός Σαββάτου και Κυριακής.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με κατάλληλες πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες, που θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο του έργου, υπό την επίβλεψη της ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.

Διαβάστε επίσης: