Θεσσαλία » Επίσκεψη ΣΑΑΤΧΣ Θεσσαλίας στα Στρατιωτικά Εργοστάσια 303-304-307 ΠΕΒ

Επίσκεψη ΣΑΑΤΧΣ Θεσσαλίας στα Στρατιωτικά Εργοστάσια 303-304-307 ΠΕΒ

Επίσκεψη ΣΑΑΤΧΣ Θεσσαλίας στα Στρατιωτικά Εργοστάσια 303-304-307 ΠΕΒ

Ο Σύνδεσμος Αποστράτων Αξκων ΤΧ Σώματος (ΣΑΑΤΧΣ) Περιφέρειας Θεσσαλίας, πραγματοποίησε επίσκεψη στο 303 ΠΕΒ (Προκεχωρημένο Εργοστάσιο Βάσεως-Λάρισα), στο 304 ΠΕΒ (Βελεστίνο) και στο 307 ΠΕΒ (Στεφανοβίκειο – πρώην 303 ΤΣΥΑΥ). Τα εν αποστρατεία στελέχη όλων των βαθμών υποδέχθηκαν με θερμά και συναδελφικά λόγια αλλά και αισθήματα, οι Διοικητές των Στρατιωτικών Εργοστασίων Σχης (ΤΧ) Παναγιώτης Τρικάζης, Σχης (ΤΧ) Γεώργιος Ουρουμίδης και Σχης (ΤΧ) Αχιλλέας Ντάντος, αντίστοιχα.

303 ΠΕΒ (2)

Ο ΣΑΑΤΧΣ Περιφέρειας Θεσσαλίας αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει θερμά το ΓΕΣ για την έγκριση της επίσκεψης στα Εργοστάσια Τεχνικού, την ΑΣΔΥΣ/ΔΙΣΕ καθώς και τις Διοικήσεις των παραπάνω εργοστασίων τόσο για την άψογη από κάθε πλευρά προετοιμασία και την πλήρη ενημέρωση για τις δυνατότητες το έργο που επιτελείται, όσο και για την φιλοξενία.
Οι Διοικητές πραγματοποίησαν ενημέρωση επί των προγραμμάτων αξιοποίησης και ανακατασκευών των Εργοστασίων που έχουν την τιμή να διοικούν αλλά και για τα προγράμματα και πρωτοβουλίες που συνεισφέρουν σημαντικά στη μείωση του κόστους αυτών. Ιδιαίτερη μνεία στην προσπάθεια που γίνεται από τη Διοίκηση κάθε Εργοστασίου υπέρ της μέριμνας του πολιτικού και στρατιωτικού προσωπικού, που όπως όλοι γνωρίζουμε αποτελεί τον πολλαπλασιαστή ισχύος κάθε οργανισμού, πόσω μάλλον του ανθρώπινου δυναμικού των Ενόπλων Δυνάμεων.

304 ΠΕΒ (2)

307 ΠΕΒ (3)

Εμείς τα εν αποστρατεία στελέχη αποκομίσαμε τις καλύτερες εντυπώσεις από την επίσκεψη μας στα Στρατιωτικά Εργοστάσια του Ελληνικού Στρατού. Άριστη η οργάνωση. Σε θερμό και συναδελφικό κλίμα η ενημέρωση και η περιήγηση σε χώρους των εργοστασίων. Εμφανές το υψηλό επίπεδο τεχνικής κατάρτισης και εκπαίδευσης του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού. Είμαστε υπερήφανοι για τους εν ενεργεία συναδέλφους μας και σίγουροι ότι στις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες που περνάει η χώρα μας, τα Εργοστάσια συνεισφέρουν σημαντικά στη διατήρηση σε πολύ υψηλά επίπεδα της διαθεσιμότητας των οπλικών μας συστημάτων. Όλο το προσωπικό των ΣΕ είναι αξιέπαινο για το έργο που επιτελεί.

Διαβάστε επίσης: