Δήμοι Νομού » Δήμος Λάρισας » «Εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής»
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

«Εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής»

«Εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής»

Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής, η Δ/νση Αθλητισμού Πολιτισμού και Κοινωνικής Πολιτικής και η ΔΗΚΕΛ εν αναμονή της νέας πρόσκλησης της ΕΕΤΑΑ για τη δράση «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής ζωής 2018-2019″ , για τους Παιδικούς Σταθμούς, τα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΑΠ ΜΕΑ προκειμένου να υπάρξει επαρκής χρόνος προετοιμασίας για όλους τους γονείς , ενημερώνει ότι τα σημαντικότερα έγγραφα που θα συμπεριληφθούν κατά την υποβολή της αίτησης τους είναι τα εξής:

•Εκκαθαριστικό Σημείωμα για το έτος 2017

•Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (έκδοση εντός τελευταίου 6μήνου)

•Για τις άνεργες μητέρες κάρτα ανεργίας σε ισχύ(αν έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου) ή κατάσταση ανανεώσεων της κάρτας ανεργίας, όπως εκτυπώνεται από την επίσημη σελίδα του ΟΑΕΔ

•Για τις εργαζόμενες μητέρες Βεβαίωση εργοδότη για το είδος και τον χρόνο απασχόλησης.

Προσοχή: Η Βεβαίωση θα φέρει ημερομηνία έκδοσης μετά από αυτή της πρόσκλησης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέχετε στην επίσημη σελίδα της ΕΕΤΑΑ www.eetaa.gr .

Για την ημερομηνία έναρξης των αιτήσεων και περισσότερες πληροφορίες θα επανέλθουμε με νεότερη ανακοίνωση.

Διαβάστε επίσης: