Οικονομία » Υπεραπόδοση στους φόρους εισοδήματος

Υπεραπόδοση στους φόρους εισοδήματος

Υπεραπόδοση στους φόρους εισοδήματος

Πλεόνασμα ύψους 145 εκατ. ευρώ παρουσιάζει το ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού το πρώτο τετράμηνο του έτους, έναντι στόχου για έλλειμα 1,763 δισ. ευρώ στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2018. Το πρωτογενές πλεόνασμα, όπως επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, ανήλθε στα 2,286 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για 374 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 1,726 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 15,468 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,157 δισ. ευρώ ή 8,1%  έναντι του στόχου. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 14,376 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 641 εκατ. ευρώ ή 4,7% έναντι του στόχου.

Τα επιμέρους στοιχεία αποκαλύπτουν ότι τα έσοδα από φόρους εισοδήματος ήταν «φουσκωμένα». Ωστόσο εκείνα από φόρους σε ενέργεια, καπνό και άλλα προϊόντα κατανάλωσης κινήθηκαν κάτω του στόχου.

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2018 αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

α) Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 77 εκατ. ευρώ ή 3,6%,

β) Φόροι στην περιουσία κατά 88 εκατ. ευρώ ή 18,8%,

γ) Άμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 64 εκατ. ευρώ ή 7,5%,

δ) Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 17 εκατ. ευρώ ή 3,7%,

ε) Λοιποί φόροι συναλλαγών κατά 18 εκατ. ευρώ ή 12,6%,

στ) Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 164 εκατ. ευρώ ή 36,8%,

ζ) Λοιποί έμμεσοι φόροι κατά 31 εκατ. ευρώ ή 25,3%,

η) Απολήψεις από Ε.Ε.  κατά 114 εκατ. ευρώ ή 142,8%,

θ) Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 411 εκατ. ευρώ ή 27,3%,

ι) Έσοδα ΝΑΤΟ κατά 34 εκατ. ευρώ.

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

α) Φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 78 εκατ. ευρώ ή 18,4%,

β) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 56 εκατ. ευρώ ή 4,0%,

γ) Λοιποί ΕΦΚ (καπνού, κλπ) κατά 19 εκατ. ευρώ ή 2,2%,

δ) Λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 12 εκατ. ευρώ ή 8,7%.

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 1.303 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας  αύξηση κατά 210 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (1.093 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1,092 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 516 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, τον Απρίλιο 2018 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 3.309 εκατ. ευρώ αυξημένο κατά 222 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3,277 δισ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 235 εκατ. ευρώ.

Οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων στις οποίες σημειώθηκε αύξηση έναντι του στόχου τον Απρίλιο 2018, είναι οι κάτωθι:

α) Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 39 εκατ. ευρώ,

β) Φόροι στην περιουσία κατά 12 εκατ. ευρώ,

γ) ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 15 εκατ. ευρώ,

δ) ΦΠΑ λοιπών κατά 28 εκατ. ευρώ,

ε) Λοιποί φόροι συναλλαγών κατά 14 εκατ. ευρώ,

στ) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 22 εκατ. ευρώ,

ζ) Λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 15 εκατ. ευρώ,

η) Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 34 εκατ. ευρώ,

θ) Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 37 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, μειωμένες έναντι του στόχου ήταν τον Απρίλιο 2018 κυρίως οι εξής κατηγορίες εσόδων:

α) Φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 11 εκατ. ευρώ,

β) ΦΠΑ καπνού κατά 7 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 32 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 13 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων του Απριλίου 2018 (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 224 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 17 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (241 εκατ. ευρώ).

ΠΗΓΗ

Διαβάστε επίσης: