Εκπαίδευση » Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας » Τα επίσημα αποτελέσματα των Πρυτανικών εκλογών στο Π.Θ.

Τα επίσημα αποτελέσματα των Πρυτανικών εκλογών στο Π.Θ.

Τα επίσημα αποτελέσματα των Πρυτανικών εκλογών στο Π.Θ.

Τα επίσημα αποτελέσματα των Πρυτανικών εκλογών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας που διεξήχθησαν χθες ανακοινώθηκαν από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

Ειδικότερα, για την ανάδειξη Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανακοινώθηκε ότι για Πρύτανη καταμετρήθηκαν 394 ψηφοδέλτια μελών ΔΕΠ από τα οποία τα 27 ήταν άκυρα και λευκά και 353 ψηφοδέλτια μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και διοικητικών υπαλλήλων από τα οποία 14 ήταν άκυρα και λευκά.

Για Αντιπρυτάνεις καταμετρήθηκαν 394 ψηφοδέλτια μελών ΔΕΠ από τα οποία τα 15 ήταν άκυρα και λευκά και 352 ψηφοδέλτια μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και διοικητικών υπαλλήλων από τα οποία 11 ήταν άκυρα και λευκά.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα για ανάδειξη Πρύτανη ήταν τα ακόλουθα:

ΜΕΛΗ ΔΕΠ

ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΙ ΨΗΦΟΙ

Ζήσης Μαμούρης

231

157

266

Νικόλαος Δαναλάτος

136

182

176

και για την ανάδειξη Αντιπρυτάνεων τα ακόλουθα:

ΜΕΛΗ ΔΕΠ

ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΙ ΨΗΦΟΙ

Ιωάννα Λαλιώτου

85

101

107

Χαράλαμπος Μπιλλίνης

66

53

78

Ιωάννης Θεοδωράκης

58

67

73

Στέφανος Παρασκευόπουλος

53

53

65

Ευτυχία Καψαλάκη

57

29

63

Δημήτριος Λεωνίδας

40

12

43

Βασίλειος Κανακούδης

20

26

26

Επομένως Πρύτανης εκλέγεται ο Ζήσης Μαμούρης και Αντιπρυτάνεις εκλέγονται η Ιωάννα Λαλιώτου, ο Χαράλαμπος Μπιλλίνης, ο Ιωάννης Θεοδωράκης και ο Στέφανος Παρασκευόπουλος.

ΠΗΓΗ

 

Διαβάστε επίσης: