Οικονομία » Πρόγραμμα Erasmus+ Sports – Let’s START: SporTs Against RadicalizaTion

Πρόγραμμα Erasmus+ Sports – Let’s START: SporTs Against RadicalizaTion

Πρόγραμμα Erasmus+ Sports – Let’s START: SporTs Against RadicalizaTion

To Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 2 KAINOTOMIA (Κε.Δι.Βι.Μ2 KAINOTOMIA) και η ΚΕΥΝΣ – Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης – Συκεών σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Σύστημα και Γενιά (System & G) διοργανώνουν εκπαιδευτική δραστηριότητα στο πλαίσιο του έργου “Let’s START: SporTs Against RadicalizaTion”.

Στόχος του έργου “Let’s START: SporTs Against RadicalizaTion” είναι να αυξήσει την ενημέρωση σχετικά με την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης σε τοπικό και εθνικό επίπεδο στην Ελλάδα και να στηρίξει τις τοπικές αρχές, τους οργανισμούς, τα σχολεία και τα αθλητικά σωματεία που δουλεύουν με νέους ώστε να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν ένα δίκτυο για την αντιμετώπιση του φανατισμού και της ριζοσπαστικοποίησης και να καταπολεμήσει την ρητορική μίσους μεταξύ των νέων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις όπως εκπαίδευση και τη διενέργεια αθλητικών φεστιβάλ που στόχο έχουν να προωθήσουν την εκπαίδευση γύρω από τα ανθρώπινα δικαιώματα και να ενισχύσει ευρωπαϊκές αξίες όπως η αλληλεγγύη, η δημοκρατία, η ανοχή η κοινωνική ενσωμάτωση και ο διαπολιτισμικός διάλογος μέσω του αθλητισμού.

Το έργο “Let’s START” θα λειτουργήσει σε τρία επίπεδα:

1ον) στην εκπαίδευση ατόμων που δουλεύουν με νέους ώστε να αναγνωρίσουν τους λόγους που οδηγούν στην ριζοσπαστικοποίηση,

2ον) στη δημιουργία ενός δικτύου συνεργασίας με σημαντικούς παράγοντες στην ενασχόληση με τους νέους και

3ον)στην απευθείας συνεργασία με νέους και στην ανάδειξη μέσω του αθλητισμού διαφόρων φεστιβάλ και τοπικών δραστηριοτήτων που θα γίνουν στις δύο πόλεις, την Θεσσαλονίκη και τη Λάρισα.

Η ανάδειξη του ρόλου του αθλητισμού στην κατάρριψη κοινωνικών εμποδίων και η χρήση του ως εργαλείο ενσωμάτωσης μέσω των φεστιβάλ αθλητισμού και των δραστηριοτήτων διάδοσης στην τοπική κοινωνία, καθώς και η δημιουργία ενός βίντεο ευαισθητοποίησης.

Το πρόγραμμα “Let’s START”  θα υλοποιηθεί στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, το προφίλ των συμμετεχόντων που θα λάβουν μέρος είναι προπονητές, αθλητές, διαιτητές, εκπαιδευτικοί, youth workers, νέοι εθελοντές, ακτιβιστές, χωρίς ηλικιακό όριο. Επίσης το πρόγραμμα είναι ανοιχτό και σε κάθε άτομο που ενδιαφέρεται να εκπαιδευτεί πάνω σε μεθόδους μη τυπικής μάθησης για την κοινωνική ένταξη των νέων και την αντιμετώπιση του φανατισμού μέσω του αθλητισμού.

Το πρόγραμμα “Let’s START” θα υλοποιηθεί από  29 Ιουνίου 2018 έως 5 Ιουλίου 2018, για πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Το κόστος συμμετοχής για κάθε συμμετέχοντα είναι στα σαράντα(40) €  το οποίο θα δοθεί απευθείας στους διοργανωτές κατά την έναρξη του προγράμματος. Όλες οι υπόλοιπες δαπάνες διατροφής, διαμονής και ταξιδιωτικών εξόδων καλύπτονται από το πρόγραμμα 100%. Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί στα ελληνικά, και μετά την ολοκλήρωσή του θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης στους συμμετέχοντες.

Κάθε υποψήφιος/α που τον ενδιαφέρει να εκπαιδευτεί πάνω στα ανθρώπινα δικαιώματα και τον αθλητισμό, μπορεί να δηλώσει συμμετοχή έως 28 Μαΐου 2018 μέσω της ιστοσελίδας http://www.kainotomia.com.gr/2018/05/lets-start-sports-against-radicalization/ .

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ Sports της Ε.Ε. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Κε.Δι.Βι.Μ 2 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ-Σωκράτους 111-Λάρισα-τηλ.2410 555 590 e-mail: info@kainotomia.com.gr

Διαβάστε επίσης: