Εκπαίδευση » Συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολείων
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολείων

Συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολείων

Δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ οι ιδρύσεις, προαγωγές, υποβιβασμοί, συγχωνεύσεις και καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων

Το ΦΕK σε μορφή PDF

Διαβάστε επίσης: