Οικονομία » Σε διακρατική συνάντηση στη Λισαβόνα ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «Δήμητρα»

Σε διακρατική συνάντηση στη Λισαβόνα ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «Δήμητρα»

Σε διακρατική συνάντηση στη Λισαβόνα ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «Δήμητρα»

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν η δεύτερη διακρατική συνάντηση του ευρωπαϊκού προγράμματος IPPON – Καινοτόμες ευκαιρίες Δημοσίων Συμβάσεων και Δικτύωση. Το πρόγραμμα IPPON στοχεύει στην υλοποίηση και ενίσχυση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στις δημόσιες συμβάσεις, ευνοώντας τη δικτύωση και εξαλείφοντας τα εμπόδια για την πρόσβασή τους στις εθνικές και ξένες αγορές καθώς και στις διαδικασίες διεθνοποίησης.

Στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες της δεύτερης διακρατικής συνάντησης του ευρωπαϊκού προγράμματος IPPON  στο οποίο η Ελλάδα εκπροσωπείται από το Θεσσαλικό Κέντρο Ανάπτυξης, Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΘΕΚΑΚΕ) και τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΔΗΜΗΤΡΑ. Δεκατέσσερις (14) εταίροι από εφτά (7) κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμμετείχαν στην συνάντηση.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές δημοσίων συμβάσεων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην εφαρμογή ενός συστήματος που στόχο θα έχει να συμβάλει στην διαρκή ενημέρωση των ΜΜΕ σχετικά με νέες προτάσεις και διαγωνισμούς, χρησιμοποιώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο επόμενο χρονικό διάστημα, η εταιρική σύμπραξη του προγράμματος IPPON θα αναπτύξει ένα πρότυπο εκπαίδευσης, καθοδήγησης και συμβουλευτικής για την υποστήριξη των ΜΜΕ στην οικοδόμηση ενός πιο αποτελεσματικού πλαισίου για πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις.

Διαβάστε επίσης: