Οικονομία » Υποστήριξη των νέων στοχεύοντας στην κοινωνική τους ένταξη

Υποστήριξη των νέων στοχεύοντας στην κοινωνική τους ένταξη

Υποστήριξη των νέων στοχεύοντας στην κοινωνική τους ένταξη

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε την Παρασκευή, 18 Μαΐου 2018, η δεύτερη διακρατική συνάντηση των εταίρων  του ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο: CREUS: Ανάπτυξη και ενίσχυση των επαγγελματικών δεξιοτήτων των μειονεκτούντων νέων μέσω της δημιουργικής, μη τυπικής μάθησης σε μη συμβατικούς χώρους, στο οποίο ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» συμμετέχει ως εταίρος.

Σκοπός του Ευρωπαϊκού προγράμματος CREUS, είναι η κατάλληλη υποστήριξη των νέων ανέργων ηλικίας 16-24 ετών και η ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων τους, όπως είναι η ικανότητα μάθησης και ανάληψης πρωτοβουλιών, με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής, πολιτισμικής και οικονομικής τους ένταξης, ώστε να ανταποκριθούν στις σημερινές ποικίλες και απρόβλεπτες ανάγκες επαγγελματικής εξέλιξης.

Στο πλαίσιο λοιπόν του προγράμματος, πραγματοποιήθηκε στις 17-18 Μαΐου 2018 στη Λάρισα, η δεύτερη διακρατική συνάντηση των εταίρων, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι των εταίρων από Ελλάδα, Κύπρο, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία και Ολλανδία.

Κατά τη διάρκεια της διήμερης συνάντησης και έπειτα από έρευνα που διεξήχθη σε διάστημα τριών μηνών (Δεκ.2017 – Φεβρ.2018) σε 5 ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Κύπρο, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία και Ολλανδία), παρουσιάστηκαν τα ευρήματα σχετικά με τις τάσεις της μη τυπικής εκπαίδευσης  και των οργανισμών του δημιουργικού τομέα στην κοινωνική ένταξη των νέων, στην Ευρώπη. Απώτερος σκοπός της συνάντησης ήταν να καθοριστούν οι σωστές βάσεις προκειμένου να αναπτυχθεί ένα πρόγραμμα κατάρτισης για την απόκτηση εκείνων των βασικών γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων που χρειάζεται να εφοδιαστούν οι νέοι, στοχεύοντας στην ενίσχυση της κοινωνικής, πολιτισμικής και οικονομικής τους ένταξης.

Για τον σκοπό αυτό, παράλληλα με την διακρατική συνάντηση, πραγματοποιήθηκε τριήμερη εκπαιδευτική δραστηριότητα (16-18 Μαΐου), στην οποία συμμετείχαν νέοι, ηλικίας 18-24 ετών προερχόμενοι από τις χώρες-εταίρους, με σκοπό την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, μέσω διαδραστικών και βιωματικών τεχνικών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην σημασία της μη τυπικής μάθησης.

Διαβάστε επίσης: