Εκπαίδευση » Δικαιώθηκε η Ένωση Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Λάρισας
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Δικαιώθηκε η Ένωση Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Λάρισας

Δικαιώθηκε η Ένωση Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Λάρισας

Η Ένωση Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης Λάρισας είχε κινηθεί νομικά κατά του φροντιστηρίου «Πρότυπο», που εδρεύει στη Λάρισα.

Ειδικότερα, η Ένωση κατηγορούσε το εν λόγω φροντιστήριο για παραπλανητική διαφήμιση σε ΜΜΕ (έντυπα και ηλεκτρονικά), που αφορούσε επιτυχόντες των πανελλαδικών εξετάσεων του 2017. Τα αποτελέσματα είχαν αναρτηθεί και στον ιστότοπο του φροντιστηρίου. Με την υπ. Αρίθμ. 175/2018 απόφασή του το Μονομελές Πρωτοδικείου Λάρισας αναφέρεται ότι παράνομα και παραπλανητικά το φροντιστήριο «Πρότυπο» δημοσίευσε 25 ονόματα επιτυχόντων που μάλιστα αρκετοί από αυτούς πιθανολογείται ότι δεν παρακολούθησαν μαθήματα.

Για το λόγο αυτό το δικαστήριο υποχρεώνει: α) στην απόσυρση κάθε διαφημιστικής ανακοίνωσης τους στον έγγραφο και ηλεκτρονικό τύπο, καθώς και τις αντίστοιχες καταχωρήσεις στην ηλεκτρονική τους σελίδα στο διαδίκτυο, αναφορικά με τους αναφερόμενους στο σκεπτικό μαθητές, οι οποίοι φέρονται να παρακολούθησαν μαθήματα, στα φροντιστήριά τους, κατά το έτος 2017 και να πέτυχαν τις αναφερόμενες υψηλές βαθμολογίες που όμως δεν ανταποκρίνονται στη πραγματικότητα, β) να αποσύρουν τα διαφημιστικά φυλλάδια που εμπεριέχουν παραπλανητική διαφήμιση και γ) να παραλείπουν κάθε παρόμοια συμπεριφορά στο μέλλον.

Διαβάστε επίσης: