Οικονομία » Τελετή αποφοίτησης για σπουδαστές της Ακαδημίας Σίτου ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ
ΦΕΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΕ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΔΥΟ ΕΤΩΝ

Τελετή αποφοίτησης για σπουδαστές της Ακαδημίας Σίτου ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ

Τελετή αποφοίτησης για σπουδαστές της Ακαδημίας Σίτου ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ

Μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση και του τρίτου έτους λειτουργίας της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΣΙΤΟΥ ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 17 Μαΐου 2018 η 3η Τελετή Αποφοίτησης των σπουδαστών της. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Δρ. Νικόλαος Δαναλάτος, Πρόεδρος του τμήματος Γεωπονίας Φ.Π.Α.Π. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο γεωπόνος-μελετητής κ. Ιωάννης Περουλάκης καθώς και πλήθος πανεπιστημιακών, επιχειρηματιών, συνεργατών και εκπροσώπων των ΜΜΕ.

Η εκπαίδευση στην ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΙΤΟΥ συνίσταται στην παροχή θεωρητικών αλλά και πρακτικών γνώσεων με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας, την αύξηση της παραγωγής και τη μείωση των κοστολογίων στην παραγωγή σκληρού σίτου. Κατά τα 3 χρόνια λειτουργίας της, έχουν αποφοιτήσει από την ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΙΤΟΥ 120 νέοι αγρότες οι οποίοι έχουν εμπλουτίσει  τις γνώσεις τους σχετικά με τις ορθές πρακτικές καλλιέργειας του σκληρού σιταριού, την ενδεδειγμένη χρήση λιπασμάτων και μηχανημάτων, την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, την εξοικονόμηση φυσικών πόρων και τη σωστή κοστολόγηση. Επιπλέον, οι αγρότες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα συμβολαιακής καλλιέργειας της ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ λαμβάνουν καθημερινά συμβουλευτικές υπηρεσίες από τους Γεωπόνους της εταιρίας καθώς και από τους Καθηγητές της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης επί τόπου στο χωράφι.

Σημαντική διαφορά φέτος προκύπτει με την χορηγούμενη υποτροφία σε έναν εκ των σπουδαστών-παραγωγών. Ο φετινός υπότροφος θα φοιτήσει στο νέο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, με σπουδές διάρκειας δυο ετών. Οι απόφοιτοι των ΙΕΚ αγροδιατροφικού τομέα, δικαιούνται επιπλέον μοριοδότησης στα σχέδια βελτίωσης, καθώς και στην ένταξή τους στα προγράμματα Νέων Αγροτών. Η μοναδικότητα του ΙΕΚ Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής έγκειται στο γεγονός ότι οι εγκαταστάσεις της παρέχουν τη δυνατότητα κατάρτισης τόσο στον αγρό σε πραγματικές συνθήκες παραγωγής όσο και στις αίθουσες διδασκαλίας κι εργαστήρια.

Ο υπεύθυνος της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΣΙΤΟΥ κ. Δημήτρης Μπακοδήμος δήλωσε σχετικά: «Είμαι  ιδιαίτερα  χαρούμενος  που  για  τρίτη  συνεχή  χρονιά  η  Ακαδημία μας, σταθερή  στο  ετήσιο  ραντεβού  της  διοργανώνει  την  τελετή  αποφοίτησης  στις  εγκαταστάσεις  της  στη  Λάρισα. Είναι  το  τέλος  μιας  ακόμη  δημιουργικής  χρονιάς  και  η  αρχή  της  επόμενης  σιτικής  περιόδου.  Άλλοι  20  συνεργάτες-παραγωγοί  ολοκλήρωσαν  επιτυχημένα  το  πρόγραμμα  και  παρέλαβαν  τον  σχετικό  τίτλο.  Επίσης, συνεχίζεται  και  μάλιστα  ενισχύεται το  πρόγραμμα  της χορηγούμενης υποτροφίας  σε  έναν  από  τους  σπουδαστές.  Συνεχίζουμε  σταθερά  την  προσπάθεια  αναβάθμισης  της  ελληνικής  παραγωγής. Εύχομαι  σε  όλους  καλές  σοδειές!»