Εκπαίδευση » Κατάρτιση & Διά βίου μάθηση » Δωρεάν εκπαίδευση νέων επιστημόνων στην προστασία βιοποικιλότητας της Κάρλας

Δωρεάν εκπαίδευση νέων επιστημόνων στην προστασία βιοποικιλότητας της Κάρλας

Δωρεάν εκπαίδευση νέων επιστημόνων στην προστασία βιοποικιλότητας της Κάρλας

Συνεχίζονται οι Δηλώσεις  Συμμετοχής για το Θερινό Σχολείο (Summer School)  για νέους επιστήμονες. που θα υλοποιήσει ο Φορέας Διαχείρισης Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου – Δέλτα Πηνειού, από 2-8 Ιουλίου 2018 , στο πλαίσιο της  2ης Δράσης του Έργου «Ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση νέων επιστημόνων, αγροτών και εκπαιδευτικών για τη προστασία και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου (Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε.) – KarlaSchool», το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Φυσικό περιβάλλον & καινοτόμες δράσεις» του Πράσινου Ταμείου.

Οι Δηλώσεις Συμμετοχές είναι αναρτημένες στην Ιστοσελίδα του Προγράμματος (http://www.karlaschool.gr/summer-school/dilwsi-symmetoxis/

Στόχος της δράσης είναι η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κατάρτιση νέων επιστημόνων για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κα.Μα.Κε.Βε.

Θα επιλεγούν εκπαιδευόμενοι επιστημών σχετικών με το περιβάλλον, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν ταχύρρυθμο κύκλο κατάρτισης επτά ημερών, κατά τη διάρκεια του οποίου θα γνωρίσουν την Προστατευόμενη Περιοχή και τα έργα επανασύστασης της λίμνης Κάρλας, τα είδη πανίδας και χλωρίδας και τις απειλές/πιέσεις που αυτά δέχονται, θα διδαχθούν μεθόδους καταγραφής και παρακολούθησης των ειδών, μεθόδους δειγματοληψίας ποιότητας νερού, διαχειριστικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας, ενώ θα γνωρίσουν την πολιτιστική και ιστορική αξία της Περιοχής.

Το Summer School:

 • απευθύνεται σε νέους επιστήμονες (απόφοιτους, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες) σχετικών με το περιβάλλον και την προστασία της βιοποικιλότητας
 • θα έχει ως αριθμό συμμετεχόντων 25 άτομα
 • θα διεξαχθεί στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου – Δέλτα Πηνειού, στα Κανάλια, από τις 2 ως 8 Ιουλίου 2018
 • θα καλύψει τα παρακάτω επιστημονικά πεδία:
 1. Ορνιθοπανίδα
 2. Ιχθυοπανίδα Εσωτερικών Υδάτων
 3. Αγροτικά Οικοσυστήματα
 4. Ποιότητα Νερού και Διαχείριση Υδατικών Πόρων
 5. Οικοτουρισμός και Ερμηνεία της Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Οι παροχές που θα προσφέρει θα είναι:

 • Δωρεάν συμμετοχή εκπαιδευόμενων
 • Δωρεάν καθημερινή μετακίνηση εκπαιδευόμενων από Βόλο με επιστροφή
 • Δωρεάν καθημερινή σίτιση εκπαιδευόμενων

Τελική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων συμμετοχής: 31 Μαΐου 2018.

Πληροφορίες: url: http://www.karlaschool.gr/   ,Τηλ.:2428073993

Διαβάστε επίσης: