Οικονομία » Αυθαίρετα: Μειώσεις αλλά και αυξήσεις στα πρόστιμα με βάση το χρόνο υπαγωγής στο νόμο

Αυθαίρετα: Μειώσεις αλλά και αυξήσεις στα πρόστιμα με βάση το χρόνο υπαγωγής στο νόμο

Αυθαίρετα: Μειώσεις αλλά και αυξήσεις στα πρόστιμα με βάση το χρόνο υπαγωγής στο νόμο

Μέχρι τις 9 Οκτωβρίου του 2018, θα παραταθεί η έκπτωση του 20% του πρώτου εξαμήνου για τα αυθαίρετα, σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος στο νομοσχέδιο «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ «περί θεσπίσεως πλαισίου για τον χωροταξικό σχεδιασμό» και άλλες διατάξεις».

Το ΥΠΕΝ προχωρεί στην εξαγγελόμενη ρύθμιση για να διευκολύνει τους πολίτες που δεν έχουν μέχρι σήμερα εκμεταλλευτεί τις θετικές πλευρές του νόμου για ευνοικότερα πρόστιμα. Σύμφωνα με τα όσα ορίζει η τροπολογία, η έκπωση πέφτει στο 10% για όσους προχωρήσουν σε ρύθμιση από τις 9 Οκτωβρίου 2018 ώς τις 8 Απριλίου του 2019.

Η ίδια έκπτωση ισχύει και για όσους υποβάλλουν μελέτη στατικής επάρκειας.

Αντίστοιχα, το ενιαίο ειδικό πρόστιμο αυξάνεται για τους αμελείς. Έτσι, όσοι υποβάλλουν αιτήσεις για ένταξη στο νόμο για τα αυθαίρετα από τις 9 Απριλίου έως τις 8 Οκτωβρίου του 2019 θα πληρώσουν το πρόστιμο με καπέλο 10%. Το ποσό, προσαυξάνεται κατά 20% αν η αυθαίρετη κατασκευή υπαχθεί στο νόμο μετά τις 9 Οκτωβρίου του 2019. Προσαυξημένο κατά 10% θα πληρώσουν το πρόστιμο και όσοι διαθέτουν αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση η οποία βρίσκεται σε περιοχές προστασίας για τις οποίες έχουν εκδοθεί προεδρικά διατάγματα όρων δόμησης.

ΠΗΓΗ

Διαβάστε επίσης: