Δήμοι Νομού » Δήμος Κιλελέρ » Πρόσληψη 562 συμβασιούχων σε OTA – 15 θέσεις στο Δήμο Κιλελέρ

Πρόσληψη 562 συμβασιούχων σε OTA – 15 θέσεις στο Δήμο Κιλελέρ

Πρόσληψη 562 συμβασιούχων σε OTA – 15 θέσεις στο Δήμο Κιλελέρ

Έγκριση σύναψης πεντακοσίων εξήντα δύο (562) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου, σύμφωνα με Απόφαση του Υπ. Εσωτερικών, Πάνου Σκουρλέτη.

Οι συμβάσεις αφορούν χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες ή έως εννέα (9) μήνες για απασχόληση σε αναγνωρισμένες σχολές, σε ΝΠΙΔ, για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

ΠΗΓΗ