Εργασία » Πώς θα γίνει, τώρα, η πρόσληψη των 79 στο υπουργείο Μετανάστευσης

Πώς θα γίνει, τώρα, η πρόσληψη των 79 στο υπουργείο Μετανάστευσης

Πώς θα γίνει, τώρα, η πρόσληψη των 79 στο υπουργείο Μετανάστευσης

Με 79 υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση εργασίας 8 μηνών.

Ζητείται προσωπικό Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Τα κριτήρια

Η επιλογή του νέου προσωπικού θα γίνει με συγκεκριμένα κριτήρια, καθένα από τα οποία αποδίδει κρίσιμα μόρια.

Χρησιμοποιείστε την εφαρμογή «Υπολογίστε τα μόριά σας» για να βρείτε το σύνολο της βαθμολογίας σας:

9 κριτήρια για την επιλογή
Κριτήρια Μόρια
Χρόνος ανεργίας έως 800
Πολύτεκνος 50 ανά τέκνο
Τρίτεκνος 120
Ανήλικα τέκνα έως 110
Μονογονοεϊκή οικογένεια (γονέας ή τέκνο) 50 ανά τέκνο
Βαθμός τίτλου σπουδών

-ΒαθμόςΧ40 (ΠΕ, ΤΕ)

-ΒαθμόςΧ20 (ΔΕ)

Εμπειρία έως 420
Αναπηρία (ποσοστό άνω του 50%) Ποσοστό Χ 3
Αναπηρία στενού συγγενή Ποσοστό Χ 2

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση του φορέα.

ΟΛΗ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΗΓΗ: workenter.gr