Φωτογραφίες » Η λιτανεία του Αγίου Αχιλλίου από τον φωτογραφικό φακό του Κ. Τσομάκου
40 ΚΛΙΚΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Η λιτανεία του Αγίου Αχιλλίου από τον φωτογραφικό φακό του Κ. Τσομάκου

Η λιτανεία του Αγίου Αχιλλίου από τον φωτογραφικό φακό του Κ. Τσομάκου

Ημέρα γιορτής η σημερινή για τη Λάρισα και ο Κώστας Τσομάκος κατέγραψε τη λιτανεία της εικόνας του Αγίου Αχιλλίου

ΑΓΙΟΣ ΑΧΙΛΛΙΟΣ 2018 (38)

ΑΓΙΟΣ ΑΧΙΛΛΙΟΣ 2018 (37)

ΑΓΙΟΣ ΑΧΙΛΛΙΟΣ 2018 (36)

ΑΓΙΟΣ ΑΧΙΛΛΙΟΣ 2018 (35)

ΑΓΙΟΣ ΑΧΙΛΛΙΟΣ 2018 (34)

ΑΓΙΟΣ ΑΧΙΛΛΙΟΣ 2018 (33)

ΑΓΙΟΣ ΑΧΙΛΛΙΟΣ 2018 (32)

ΑΓΙΟΣ ΑΧΙΛΛΙΟΣ 2018 (31)

ΑΓΙΟΣ ΑΧΙΛΛΙΟΣ 2018 (30)

ΑΓΙΟΣ ΑΧΙΛΛΙΟΣ 2018 (29)

ΑΓΙΟΣ ΑΧΙΛΛΙΟΣ 2018 (28)

ΑΓΙΟΣ ΑΧΙΛΛΙΟΣ 2018 (27)

ΑΓΙΟΣ ΑΧΙΛΛΙΟΣ 2018 (26)

ΑΓΙΟΣ ΑΧΙΛΛΙΟΣ 2018 (25)

ΑΓΙΟΣ ΑΧΙΛΛΙΟΣ 2018 (24)

ΑΓΙΟΣ ΑΧΙΛΛΙΟΣ 2018 (23)

ΑΓΙΟΣ ΑΧΙΛΛΙΟΣ 2018 (22)

ΑΓΙΟΣ ΑΧΙΛΛΙΟΣ 2018 (21)

ΑΓΙΟΣ ΑΧΙΛΛΙΟΣ 2018 (20)

ΑΓΙΟΣ ΑΧΙΛΛΙΟΣ 2018 (19)

ΑΓΙΟΣ ΑΧΙΛΛΙΟΣ 2018 (18)

ΑΓΙΟΣ ΑΧΙΛΛΙΟΣ 2018 (17)

ΑΓΙΟΣ ΑΧΙΛΛΙΟΣ 2018 (16)

ΑΓΙΟΣ ΑΧΙΛΛΙΟΣ 2018 (15)

ΑΓΙΟΣ ΑΧΙΛΛΙΟΣ 2018 (14)

ΑΓΙΟΣ ΑΧΙΛΛΙΟΣ 2018 (13)

ΑΓΙΟΣ ΑΧΙΛΛΙΟΣ 2018 (12)

ΑΓΙΟΣ ΑΧΙΛΛΙΟΣ 2018 (11)

ΑΓΙΟΣ ΑΧΙΛΛΙΟΣ 2018 (10)

ΑΓΙΟΣ ΑΧΙΛΛΙΟΣ 2018 (9)

ΑΓΙΟΣ ΑΧΙΛΛΙΟΣ 2018 (8)

ΑΓΙΟΣ ΑΧΙΛΛΙΟΣ 2018 (7)

ΑΓΙΟΣ ΑΧΙΛΛΙΟΣ 2018 (6)

ΑΓΙΟΣ ΑΧΙΛΛΙΟΣ 2018 (5)

ΑΓΙΟΣ ΑΧΙΛΛΙΟΣ 2018 (4)

ΑΓΙΟΣ ΑΧΙΛΛΙΟΣ 2018 (3)

ΑΓΙΟΣ ΑΧΙΛΛΙΟΣ 2018 (2)

ΑΓΙΟΣ ΑΧΙΛΛΙΟΣ 2018 (1)

ΑΓΙΟΣ ΑΧΙΛΛΙΟΣ 2018 (40)

ΑΓΙΟΣ ΑΧΙΛΛΙΟΣ 2018 (39)