Λάρισα » Για την ψήφιση του νόμου περί αναδοχής από ομόφυλα ζευγάρια
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

Για την ψήφιση του νόμου περί αναδοχής από ομόφυλα ζευγάρια

Για την ψήφιση του νόμου περί αναδοχής από ομόφυλα ζευγάρια

Ανακοίνωση από τον Σύλλογο Πολυτέκνων Λάρισας σχετικά με τη ψήφιση του νόμου περί αναδοχής από ομόφυλα ζευγάρια:

«Άρθρο 21

Σύνταγμα της Ελλάδος

Προστασία οικογένειας, γάμου, μητρότητας και παιδικής ηλικίας, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες

1. Η οικογένεια, ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Κράτους.

2. Πολύτεκνες οικογένειες, ανάπηροι πολέμου και ειρηνικής περιόδου, θύματα πολέμου, χήρες και ορφανά εκείνων που έπεσαν στον πόλεμο, καθώς και όσοι πάσχουν από ανίατη σωματική ή πνευματική νόσο έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Κράτος.

3. Το Κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών και παίρνει ειδικά μέτρα για την προστασία της νεότητας, του γήρατος, της αναπηρίας και για την περίθαλψη των απόρων.

4. Η απόκτηση κατοικίας από αυτούς που τη στερούνται ή που στεγάζονται ανεπαρκώς αποτελεί αντικείμενο ειδικής φροντίδας του Κράτους.

5. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του Κράτους.

6. Τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας.

Άραγε τι σκεφτόντουσαν όσοι ψήφισαν αυτό το αίσχος για νομοσχέδιο που θίγει μητρότητα, παιδική ηλικία, οικογένεια;

O προστάτης, που λέγεται κράτος, γίνεται τώρα και διώκτης;».