Λάρισα » Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Φαρσάλων
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Φαρσάλων

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Φαρσάλων

Από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας ανακοινώνονται προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Φαρσάλων, λόγω εκτέλεσης εργασιών αντικατάστασης αγωγού ύδρευσης:

«-Από την Υπηρεσία μας, εκδόθηκε η υπ” αριθ. 2501/10/24-γ” από 14-05-2018 Απόφασή μας, σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκαν

  1. Οι κατωτέρω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με μερική κατάληψη του οδοστρώματος, στην οδό Φαρσάλων, από τη διασταύρωση της με την οδό Αγίου Στυλιανού μέχρι και τη διασταύρωση με την Μαρτάλη Αντώνη, λόγω εκτέλεσης εργασιών αντικατάστασης αγωγού ύδρευσης, σε εκτέλεση σχετικού εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας/Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας, για χρονικό διάστημα από 16-05-2018 έως και 31-07-2018, ως κατωτέρω:

5η  ΦΑΣΗ:

  • Η Κυκλοφορία των οχημάτων και των δύο (2) κατευθύνσεων θα διεξάγεται εκ περιτροπής, στο εναπομείναν τμήμα της οδού με την βοήθεια των σηματωρών, προσαρμόζοντας το όριο ταχύτητας στα 30Km/h και εφαρμόζοντας την υφιστάμενη σήμανση της οδού σε όλος το μήκος της διάταξης (120μ. περίπου).
  • Η διέλευση των πεζών, καθ’ όλη τη διάρκεια της κατασκευής θα γίνεται απρόσκοπτα και με ασφάλεια από τα υφιστάμενα πεζοδρόμια καθώς αυτά δεν περιλαμβάνονται στη ζώνη έργων, καθώς επίσης και από τις διαβάσεις πεζών στην περιοχή ισόπεδου κόμβου Διγενή και πλησίον της οδού Ακαρνανίας, που υπάρχουν στην περιοχή του έργου.
  • Κατά την διάρκεια των εργασιών, στον ισόπεδο σηματοδοτούμενο κόμβο της Διγενή, η δεξιά στροφή από την οδό Φαρσάλων προς την συγκεκριμένη οδό θα είναι κλειστή. Για αυτό τον λόγο θα πραγματοποιείται παράκαμψη των οχημάτων δεξιά από την οδό Αειμνήστου, αριστερά στην οδό Καλλιόπης και τέλος δεξιά στην οδό Διγενή. Για την εύρυθμη λειτουργία της παράκαμψης γίνεται απαγόρευση της στάθμευσης και στάσης στην δεξιά πλευρά της οδού Αειμνήστου, καθώς και στην γωνία στροφής στην οδό Καλλιόπης, προκειμένου εφαρμοστεί η διάταξη του Κ.Ο.Κ. άρθρο 34 παρ2ι που αφορά στην διευκόλυνση της κυκλοφορίας των οχημάτων στις γωνίες της διαδρομής της παράκαμψης.
  • Η κυκλοφοριακή σύνδεση και η εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτητών θα αποκαθίσταται τμηματικά και κατά προτεραιότητα, καθώς οι χωματουργικές εργασίες θα εκτελούνται κατά την διάρκεια της ημέρας.
  1. Κατά την διάρκεια των εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με κατάλληλες πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες, που θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο του έργου, υπό την επίβλεψη της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.».