Λάρισα » Άρση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Μανδηλαρά
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Άρση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Μανδηλαρά

Άρση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Μανδηλαρά

Από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας ανακοινώθηκε η άρση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Μανδηλαρά:

«1. Αίρουμε την ανωτέρω (β) σχετική απόφασή μας, ως προς τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ίσχυαν στην ενταύθα οδό Μανδηλαρά με διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, από τη συμβολής της με την οδό Ανθίμου Γαζή έως τη συμβολή της με την οδό Παπαναστασίου, καθ’ όσον σύμφωνα με το (γ) σχετικό έγγραφο οι εν λόγω υδραυλικές εργασίες έχουν ολοκληρωθεί.

2. Οι Υπηρεσίες στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους».