Εκπαίδευση » Τα αποτελέσματα από το «παιχνίδι και μαθηματικά»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

Τα αποτελέσματα από το «παιχνίδι και μαθηματικά»

Τα αποτελέσματα από το «παιχνίδι και μαθηματικά»

Την Παρασκευή 9 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε ο 12ος Πανελλήνιος μαθητικός διαγωνισμός «Παιχνίδια και Μαθηματικά» στο οποίο συμμετείχαν μαθητές Ε’ και Στ’ τάξης των δημοτικών Σχολείων.

Τα αποτελέσματα είναι τα εξής:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 9-3-2018