Οικονομία » Σήμερα η φορολογική ημερίδα της ΕΦΕΕΛ

Σήμερα η φορολογική ημερίδα της ΕΦΕΕΛ

Σήμερα η φορολογική ημερίδα της ΕΦΕΕΛ

(φωτ. αρχείου)

Η Ένωση Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Λάρισας (Ε.Φ.Ε.Ε.Λ.) διοργανώνει  Φορολογική Ημερίδα σήμερα Σάββατο 12 Μαΐου 2018 και ώρα 09:30 έως  19:30.

Θα είναι σε 4 ενότητες διάρκειας 2 ωρών η κάθε ενότητα με διάλειμμα μίας ώρας το μεσημέρι για σύντομο γεύμα.

Με την εξής θεματολογία:

Α  ΕΝΟΤΗΤΑ 09:30-11:50

1.    ΦΟΡΟΛΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ-ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

·         Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων & θέματα Νομικών προσώπων

·         Κατηγορίες εισοδήματος – Αποδείξεις κωδικών 049-050 (Έντυπο Ε1)

·         Ηλεκτρονικά αρχεία από Μισθωτές

·         Επιχειρηματική δραστηριότητα

·         Τόκοι – Δικαιώματα – Μερίσματα,

·         Υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων έτους 2017

·         Χρόνος απόκτησης εισοδήματος

·         Αλλαγές εντύπων Ε1 – Ε2 – Ν

·         Ανάλυση και συμπλήρωση του εντύπου Ε3

·         Ερωτήσεις.

Β΄ ENOTHTA 12:10-14:00

2.    ΕΝΤΥΠΟ Ε3 – ΕΛΠ

·         Ανάλυση και συμπλήρωση του εντύπου Ε3

·         Ποιοι υποχρεούνται να τα εφαρμόσουν και ποιοι απαλλάσσονται από τα ΕΛΠ

·         Διαδικασίες αναμόρφωσης δαπανών και αγορών

·         Λογιστικά αρχεία και Λογιστικά στοιχεία

·         Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ

·         Κατάρτιση προσαρτήματος

·         Ερωτήσεις

Γ΄ ENOTHTA 15:00-16:50

3.    3. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΔΡΑΣ ΣΕ ΚΡΑΤΗ ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΑ

·         Φορολογία αγροτών-αγροτικές επιδοτήσεις, ενισχύσεις

·         Συμπλήρωση Ε3 με εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα παραδείγματα

·         Κίνδυνοι από την μεταφορά της έδρας αυτοαπασχολουμένων και εταιρειών σε κράτη μη συνεργάσιμα φορολογικά ή με προνομιακό φορολογικό καθεστώς

·         Ερωτήσεις

Δ΄ ENOTHTA 17:10-19:30

4.    ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ – ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
·         Τι ισχύει για τις διαδικασίες ελέγχου επιχειρήσεων χρήσεων 2001-2012, χρήσης 2013, χρήσης 2014, χρήσεων 2015 και επομένων

·         Την παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου για την επιβολή φόρου μετά την έκδοση της απόφασης της ολομέλειας του ΣΤΕ 1738/2017

·         Ασφάλιση αυτοαπασχολουμένων μετά την δημοσίευση της εγκυκλίου Δ.15/΄Δ/619/15/13-04-2018 του ΕΦΚΑ

·         Ενδοομιλικές συναλλαγές, σύντομη περιγραφή και παραδείγματα

·         Ερωτήσεις

Εισηγητές του σεμιναρίου θα είναι:

H Επιστημονική Ομάδα του ΤΑΧHEAVEN

Γραβιάς Κων/νος

Νιφορόπουλος Κων/νος

Κουλογιάννης Κων/νος

Ντρούκας Κων/νος

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΕΥΑΛ (ΤΕΡΜΑ ΤΥΧΕΡΟΥ) ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ e-mail:info@efeel.gr

ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ : 09:00

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 10 ΕΥΡΩ

Για πληροφορίες στα τηλέφωνα: 6947-995019, 6944-244102, 6947264684