Ελλάδα » Διαγωνισμός για 100 σπουδαστές στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης

Διαγωνισμός για 100 σπουδαστές στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης

Διαγωνισμός για 100 σπουδαστές στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η διεξαγωγή του διαγωνισμού για την επιλογή 100 σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης

Με κοινή υπουργική απόφαση ορίστηκε η Επιτροπή που θα διεξάγει τον 26ο διαγωνισμό. Αναμένεται, πλέον η προκήρυξη του διαγωνισμού.

ΠΗΓΗ: