Εκπαίδευση » Οριστικές τοποθετήσεις δασκάλων και νηπιαγωγών

Οριστικές τοποθετήσεις δασκάλων και νηπιαγωγών

Οριστικές τοποθετήσεις δασκάλων και νηπιαγωγών

Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Λάρισας σύμφωνα με την 10η/10-5-2018 Πράξη του και μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των δηλώσεων βελτίωσης /οριστικής τοποθέτησης  μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος e-datacenter, ανακοινώνει:

1.Τους πίνακες βελτιώσεων – οριστικών τοποθετήσεων εντός της περιοχής μετάθεσης Λάρισας εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ60 & ΠΕ70.

2.Τους πίνακες με τα εναπομείναντα οργανικά κενά κλάδων ΠΕ60 & ΠΕ70.

3.Τους πίνακες των εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 & ΠΕ70 ΣΜΕΑΕ που δεν ικανοποιήθηκαν οι αιτήσεις τους και παρέμειναν στις οργανικές τους θέσεις.

Σύμφωνα με το Π.Δ. 50/1996 άρθρο 15 παρ. 15, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 100/1997, για τυχόν λάθη ή παραλείψεις στην απόφαση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Λάρισας, οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. από την Παρασκευή 11 Μαΐου έως και την Πέμπτη 17 Μαΐου 2018 και ώρα 12:00μμ, σχετική αίτηση που να αναφέρεται στη διόρθωση συγκεκριμένου λάθους ή παράλειψης.

 

Οι νεομετατιθέμενοι εκπαιδευτικοί:

  • Άρτεμις Παπαδημητρίου (ΑΜ 554251), κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών &
  • Σοφία Τζανετοπούλου (ΑΜ 610092), κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων

που παρέμειναν στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Λάρισας καλούνται, εάν το επιθυμούν, να υποβάλλουν εκ νέου δήλωση τοποθέτησης για τα εναπομείναντα οργανικά κενά, από την Παρασκευή 11 Μαΐου έως και την Πέμπτη 17  Μαΐου 2017 και  ώρα 12:00μμ. Η δήλωση μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως, είτε με Fax στο 2410530150 ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (pyspelar@gmail.com), αφού προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία με τη γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Λάρισας και επιβεβαίωση λήψης της δήλωσης.

 

Τέλος όσοι εκπ/κοί ενδιαφέρονται για αμοιβαία μετάθεση εντός της περιοχής μετάθεσης Λάρισας, πρέπει να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις τους στη Δ/νση Π.Ε. Λάρισας, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 10 του Π.Δ. 50/1996 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 100/1997, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, από την Παρασκευή 11 Μαΐου έως και την Πέμπτη 24  Μαΐου 2017 και  ώρα 12:00μμ.

Δείτε ΕΔΩ τις βελτιώσεις-οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ60-Νηπιαγωγών & ΠΕ70-Δασκάλων.

Δείτε ΕΔΩ τις αιτήσεις εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ60-Νηπιαγωγών, ΠΕ70-Δασκάλων & ΠΕ70-ΣΜΕΑΕ, που δεν ικανοποιήθηκαν.

Δείτε ΕΔΩ τα εναπομείναντα οργανικά κενά εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ60-Νηπιαγωγών & ΠΕ70-Δασκάλων.

Κατεβάστε ΕΔΩ το έντυπο συμπληρωματικής δήλωσης οριστικής τοποθέτησης (Β’ φάση).