Λάρισα » Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή στη Λάρισα

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή στη Λάρισα

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή στη Λάρισα

Από την Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας, εκδόθηκε η υπ” αριθ. πρωτ. 2501/10/36-α”  από  10-05-2018 Απόφαση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, όπου αποφασίσθηκαν τα κατωτέρω:

1. Απαγόρευση  της διέλευσης κάθε είδους οχήματος στη συμβολή των οδών Ηπείρου & Παναγούλη,  την Κυριακή (13-05-2018) και κατά τις ώρες 08:00΄- 18:00΄ λόγω εκτέλεσης εργασιών ανακατασκευής και αντικατάστασης αγωγού ύδρευσης των ανωτέρω οδών και σε εκτέλεση του ανωτέρω (4) σχετικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας/Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας, ως κατωτέρω:

Διασταύρωση (Συμβολή) οδών Ηπείρου και Παναγούλη (Σ3.3).

•Ολικός  αποκλεισμός της κυκλοφορίας των οχημάτων  της συμβολής των οδών Ηπείρου – Παναγούλη και του τμήματος της οδού Παναγούλη από την οδό      Ηπείρου έως την οδό Βουλγαροκτόνου  (Ρ-8, Ρ-50 α, Ρ-49).

•Την παράκαμψη της κυκλοφορίας των οχημάτων μέσω των οδών Τσιμισκή – Ιά-σωνος –Μανδηλαρά (διαδρομή: Παναγούλη – Τσιμισκή –Ιάσονος –Μανδηλαρά-Παναγούλη).

•Την εφαρμογή της διάταξης του Κ.Ο.Κ. άρθρο 34/παρ. 2ι στις γωνίες των οδών της διαδρομής της  παράκαμψης για την διευκόλυνσης της.

2.Κατά την διάρκεια των εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με κατάλληλες πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες, που θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο του έργου, υπό την επίβλεψη του Δήμου Λαρισαίων.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ (13-05-2018)

 

Διαβάστε επίσης: