Θεσσαλία » Έρχονται ανεμογεννήτριες στα ορεινά Μουζακίου και Αργιθέας

Έρχονται ανεμογεννήτριες στα ορεινά Μουζακίου και Αργιθέας

Έρχονται ανεμογεννήτριες στα ορεινά Μουζακίου και Αργιθέας

Σε διαγωνισμό προχωρά η εταιρεία ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. σχετικά με την εγκατάσταση αιολικού πάρκου στις κορυφές των βουνών «Αέρας» του Δήμου Μουζακίου και «Αφεντικό» του Δήμου Αργιθέας.

Το έργο αφορά την Μελέτη, προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός αιολικού πάρκου συνολικής ισχύος 30 MW (15 ανεμογεννήτριες επί 2 MW η κάθεμιά) στις θέσεις «Αέρας» του Δήμου Μουζακίου και «Αφεντικό» του Δήμου Αργιθέας καθώς και ενός κέντρου υπερυψηλής τάσης 400/20 kV, ισχύος 100 MVA, κλειστού τύπου με εξοπλισμό μόνωσης αερίου (GIS),στη θέση «Διάσελο – Πρ. Ηλίας» του Δήμου Μουζακίου και έχει συνολικό προϋπολογισμό 43.150.000 ευρώ χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α..

Στο έργο επίσης περιλαμβάνονται και υπηρεσίες Λειτουργίας και Συντήρησης του Αιολικού Πάρκου επί 14 έτη καθώς και των δύο Ψηφιακών Συστημάτων Ελέγχου του Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης επί 10 έτη, ο συνολικός ενδεικτικός Προϋπολογισμός των οποίων ανέρχεται για την Λειτουργία και Συντήρηση του Αιολικού Πάρκου σε 9.100.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και για τα δύο Κέντρα Υπερυψηλής Τάσης σε 200.000 ευρω χωρίς το ΦΠΑ.

Το έργο συναντά αντίδραση από κατοίκους και φίλους του ορεινού όγκου των Αγράφων ενώ ξεπέρασε το 2015 και το «σκόπελο» του Σ.τ.Ε.

Η υποβολή των προσφορών ολοκληρώνεται στις 11 Ιουνίου 2018.

ΠΗΓΗ: