Ελλάδα » Δημόσιο: Ξεκινάει η ηλεκτρονική αξιολόγηση

Δημόσιο: Ξεκινάει η ηλεκτρονική αξιολόγηση

Δημόσιο: Ξεκινάει η ηλεκτρονική αξιολόγηση

Την έναρξη της ηλεκτρονικής αξιολόγησης στο Δημόσιο μέσω της λειτουργίας της ειδικής πλατφόρμας για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017 σηματοδοτεί η EΓΚΥΚΛΙΟΣ που εκδόθηκε σήμερα από το ΥΠΔΑ με θέμα: «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4369/2016 για την ηλεκτρονική διεξαγωγή της αξιολόγησης προσωπικού».

Η πλατφόρμα για την αξιολόγηση εντάσσεται ως επιπρόσθετη εφαρμογή στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου.

Η είσοδος στην πλατφόρμα θα γίνεται μέσω του διαδικτυακού τόπου http://apografi.gov.gr.

Ειδικότερα, μέχρι τις 25/5/2018 οι οικείες Διευθύνσεις Προσωπικού/Διοικητικού οφείλουν να προσδιορίσουν τους υπαλλήλους και τους προϊσταμένους οργανικών μονάδων για τους οποίους συντάσσονται εκθέσεις αξιολόγησης για το έτος 2017, (σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4369/2016), όπως ισχύει, συμπληρώνοντας σε αντίστοιχη φόρμα της ηλεκτρονικής εφαρμογής για κάθε αξιολογούμενο.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ