Λάρισα » Νέο Δ.Σ. στον Κυνηγετικό Σύλλογο – Πρόεδρος ο Χρ. Μανώλης

Νέο Δ.Σ. στον Κυνηγετικό Σύλλογο – Πρόεδρος ο Χρ. Μανώλης

Νέο Δ.Σ. στον Κυνηγετικό Σύλλογο – Πρόεδρος ο Χρ. Μανώλης

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Κυνηγετικού Συλλόγου Λάρισας, που πρoέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 29ης Απριλίου 2018 και την κατανομή  των αξιωμάτων  που έγινε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το καταστατικό του συλλόγου είναι η εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Μανώλης Χρήστος (φωτ.)

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                   Κουτούλας Νικόλαος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ             Ζαχαρούλης Νικόλαος

ΤΑΜΙΑΣ                                   Καπνιάς Κων/νος

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ                       Γαγάρας Γεώργιος

ΜΕΛΟΣ                                    Ζιάκας Αθανάσιος

ΜΕΛΟΣ                                    Καραïσκος Γεώργιος

ΜΕΛΟΣ                                    Λαμπίρης Ιωάννης

ΜΕΛΟΣ                                    Μητράκας Γεώργιος

Για την Ελεγκτική Επιτροπή

Καλαλής Αθανάσιος

Μεσσηνιάτης Χρήστος

Τουζόπουλος Σωκράτης