Λάρισα » Σεμινάριο από την Ένωση Λογιστών Λάρισας

Σεμινάριο από την Ένωση Λογιστών Λάρισας

Σεμινάριο από την Ένωση Λογιστών Λάρισας

Η Ένωση Λογιστών Ν. Λάρισας,  θα πραγματοποιήσει σεμινάριο  το Σάββατο 12/05/2016 & ώρα 10:00 π.μ. έως 16:00 μ.μ. στην Αίθουσα συνεδρίων του Οικονομικού Επιμελητηρίου Λάρισας (Παπαναστασίου 21).

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

  • Συμπλήρωση των εντύπων Ε1-Ε2-Ε3 για τα φυσικά πρόσωπα
  • Συμπλήρωση των εντύπων Ε2 – Ε3 και Ν για τα Νομικά Πρόσωπα ( ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, Ν.Π. ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ)

(Παραδείγματα Ε1, Ε2, Ε3, ατομικής – αγροτικής –προσωπικής εταιρείας Ο.Ε. με απλογραφικά – Παράδειγμα Ν, Ε2, Ε3 Α.Ε., ΙΚΕ, ΕΠΕ με διπλογραφικά.)

Περιεχόμενα:

Aνάλυση –  Συμπλήρωση Εντύπου Ε1

Υποβολή Δηλώσεων Φορολογικού Έτους 2017 – Εκκαθάριση Δηλώσεων  – Αντικειμενικές Δαπάνες Διαβίωσης – Φορολογία Αγροτών – Αγροτικές – Επιδοτήσεις – Ανάλωση Κεφαλαίου – Χαρακτηρισμός Εισοδήματος Πολ.1047/2015 (Μπλοκάκια, περ στ΄ παρ. 2, άρθρου 12 του Ν 4172/2013) – Μεταβολή Φορολογικής Κατοικίας –  Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης – Αναγνώριση Αναπηρίας – Ιατρικές Γνωματεύσεις – Παροχές Σε Είδος – Παροχή Ε.Ι.Χ. – Αποδείξεις Κωδ. 049 – 050   – Τέλος Επιτηδεύματος – Φορολογία από Δικαιώματα Συγγραφέων – Ηθοποιών

Ανάλυση- Συμπλήρωση Εντύπου Ε2

Ανάλυση- Συμπλήρωση Νέου Εντύπου Ε3  – κριτήρια μεγέθους οντοτήτων – μέσος όρος απασχολούμενου προσωπικού – Συνδεδεμένες επιχειρήσεις

Aνάλυση Εντύπου Ν

Φορολογία εισοδήματος Νομικών Προσώπων – Φορολογικός Συντελεστής – Φορολογητέο εισόδημα και Φορολογικό Έτος – Φορολογική κατοικία – Εισόδημα στην ημεδαπή / αλλοδαπή – Μόνιμη εγκατάσταση – Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα – Πίστωση φόρου αλλοδαπής – Εκπιπτόμενες και μη Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες – Φορολογικές Αποσβέσεις Συντελεστές – Επισφαλείς απαιτήσεις – Διαγραφή – Προϋποθέσεις έκπτωσης  –  Μεταφορά ζημιών.

Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

Υπεραξία – Μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας – Μεταβίβασης τίτλων – Συνδεδεμένο πρόσωπο / Συνδεδεμένη επιχείρηση – Ενδοομιλικά μερίσματα – Ενδοομιλικές συναλλαγές – Υποκεφαλαιοδότηση.

Θα δοθούν σχετικές σημειώσεις σε έντυπη και ψηφιακή μορφή με τις εισηγήσεις του Σεμιναρίου και με 4 παραδείγματα συμπληρωμένα που καλύπτουν ευρύ φάσμα περιπτώσεων.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Παναγιωτίδης Παναγιώτης και ομάδα λογιστών.

Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα : 6973311686 – 6947896096 – 6973269235

Συμμετοχή 10 €

Διαβάστε επίσης: