Εκπαίδευση » Κατάρτιση & Διά βίου μάθηση » Διακρατική Συνάντηση στη Λάρισα για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LOWE

Διακρατική Συνάντηση στη Λάρισα για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LOWE

Διακρατική Συνάντηση στη Λάρισα για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LOWE

H εκμάθησης στο χώρο εργασίας (Work Based Learning/ WBL) είναι ένας σύγχρονος τρόπος εκπαίδευσης και κατάρτισης που πραγματοποιείται και επικεντρώνεται στο περιβάλλον εργασίας. Η διασφάλιση της ποιότητας και η αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων της WBL με χρήση συγκεκριμένων ποιοτικών δεικτών αποτελεί αντικείμενο ενδιαφέροντος.

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «LOWE: Αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων της WBL βάσει του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τη Διασφάλιση της Ποιότητας (EQAVET)» αφορά στη δημιουργία ενός μοντέλου αξιολόγησης και μιας πρακτικής εργαλειοθήκης διασφάλισης ποιότητας των μαθησιακών αποτελεσμάτων της WBL που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους φορείς που παρέχουν WBL και θα τους επιτρέπει την αξιολόγηση και την αναθεώρηση των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας.

Στις 2-4 Μαΐου 2018, ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» ως ένας εκ των εταίρων του προγράμματος φιλοξένησε στις εγκαταστάσεις του στη Λάρισα τη δεύτερη διακρατική συνάντηση του προγράμματος. Στη συνάντηση συμμετείχαν συνολικά έξι φορείς από πέντε Ευρωπαϊκές χώρες (Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Φιλανδία).

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν συγκριτικά τα αποτελέσματα της έρευνας που αφορούσε την παρούσα κατάσταση σχετικά με τη διασφάλιση της ποιότητας στη WBL στις συμμετέχουσες στο πρόγραμμα χώρες. Στη συνέχεια, σχεδιάστηκε η δομή του μοντέλου αξιολόγησης της ποιότητας των μαθησιακών αποτελεσμάτων στη WBL και αποφασίστηκαν οι διαδικασίες που θα περιλαμβάνει.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΔΗΜΗΤΡΑ, Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (Παλαιολόγου 19, Λάρισα), τηλ.: 2410554026,  email: euprojects@dimitra.gr

Διαβάστε επίσης: