Οικονομία » Φορολογική ημερίδα από την Ένωση Φοροτεχνικών Λάρισας

Φορολογική ημερίδα από την Ένωση Φοροτεχνικών Λάρισας

Φορολογική ημερίδα από την Ένωση Φοροτεχνικών Λάρισας

Η Ένωση Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Λάρισας (Ε.Φ.Ε.Ε.Λ.) διοργανώνει  Φορολογική Ημερίδα Σάββατο 12 Μαΐου 2018και ώρα 09:30 έως  19:30.

Θα είναι σε 4 ενότητες διάρκειας 2 ωρών η κάθε ενότητα με διάλειμμα μίας ώρας το μεσημέρι για σύντομο γεύμα.

Με την εξής θεματολογία:

Α  ΕΝΟΤΗΤΑ 09:30-11:50

 1. ΦΟΡΟΛΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ-ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
 • Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων & θέματα Νομικών προσώπων
 • Κατηγορίες εισοδήματος – Αποδείξεις κωδικών 049-050 (Έντυπο Ε1)
 • Ηλεκτρονικά αρχεία από Μισθωτές
 • Επιχειρηματική δραστηριότητα
 • Τόκοι – Δικαιώματα – Μερίσματα,
 • Υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων έτους 2017
 • Χρόνος απόκτησης εισοδήματος
 • Αλλαγές εντύπων Ε1 – Ε2 – Ν
 • Ανάλυση και συμπλήρωση του εντύπου Ε3
 • Ερωτήσεις.

Β΄ ENOTHTA 12:10-14:00

 1. ΕΝΤΥΠΟ Ε3 – ΕΛΠ
 • Ανάλυση και συμπλήρωση του εντύπου Ε3
 • Ποιοι υποχρεούνται να τα εφαρμόσουν και ποιοι απαλλάσσονται από τα ΕΛΠ
 • Διαδικασίες αναμόρφωσης δαπανών και αγορών
 • Λογιστικά αρχεία και Λογιστικά στοιχεία
 • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ
 • Κατάρτιση προσαρτήματος
 • Ερωτήσεις

Γ΄ ENOTHTA 15:00-16:50

 1. 3. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΔΡΑΣ ΣΕ ΚΡΑΤΗ ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΑ
 • Φορολογία αγροτών-αγροτικές επιδοτήσεις, ενισχύσεις
 • Συμπλήρωση Ε3 με εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα παραδείγματα
 • Κίνδυνοι από την μεταφορά της έδρας αυτοαπασχολουμένων και εταιρειών σε κράτη μη συνεργάσιμα φορολογικά ή με προνομιακό φορολογικό καθεστώς
 • Ερωτήσεις

Δ΄ ENOTHTA 17:10-19:30

 1. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ – ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
 • Τι ισχύει για τις διαδικασίες ελέγχου επιχειρήσεων χρήσεων 2001-2012, χρήσης 2013, χρήσης 2014, χρήσεων 2015 και επομένων
 • Την παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου για την επιβολή φόρου μετά την έκδοση της απόφασης της ολομέλειας του ΣΤΕ 1738/2017
 • Ασφάλιση αυτοαπασχολουμένων μετά την δημοσίευση της εγκυκλίου Δ.15/΄Δ/619/15/13-04-2018 του ΕΦΚΑ
 • Ενδοομιλικές συναλλαγές, σύντομη περιγραφή και παραδείγματα
 • Ερωτήσεις

Εισηγητές του σεμιναρίου θα είναι: H Επιστημονική Ομάδα του ΤΑΧHEAVEN

Γραβιάς Κων/νος

Νιφορόπουλος Κων/νος

Κουλογιάννης Κων/νος

Ντρούκας Κων/νος

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΕΥΑΛ (ΤΕΡΜΑ ΤΥΧΕΡΟΥ) ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ e-mail:info@efeel.gr

ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ : 09:00

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 10 ΕΥΡΩ

Για πληροφορίες στατηλέφωνα6947-995019, 6944-244102,6947264684