Δήμοι Νομού » Δήμος Τεμπών » Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Τεμπών για τον Κλεισθένη

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Τεμπών για τον Κλεισθένη

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Τεμπών για τον Κλεισθένη

Tο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών θα συνεδριάσει στην αίθουσα συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο» στο Μακρυχώρι στις 08.05.2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30’  με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

- Αποδοχή ποσού. Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
– Σχέδιο Νόμου για το Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».  Εισηγητής: Δήμαρχος Κολλάτος Κων.

Διαβάστε επίσης: