Δήμοι Νομού » Δήμος Λάρισας » Ξηρομερίτης: «Συμφωνεί με τον αδιαφανή «Κλεισθένη» ο Καλογιάννης;»

Ξηρομερίτης: «Συμφωνεί με τον αδιαφανή «Κλεισθένη» ο Καλογιάννης;»

Ξηρομερίτης: «Συμφωνεί με τον αδιαφανή «Κλεισθένη» ο Καλογιάννης;»

Με τοποθέτηση του ο Μάριος Ξηρομερίτης, Δημοτικός σύμβουλος Λαρισαίων , ζητά την άμεση ανάκληση του άρθρου 113 του σχεδίου Κλεισθένη. Αναλυτικά αναφέρει:
«Δημόσια καταθέτω την πρόταση μου γιατί οι δημότες πρέπει να γνωρίζουν τί έρχεται από τον νέο νόμο του Σκουρλέτη που φέρει το όνομα «Κλεισθένης» ΠΡΟΤΑΣΗ στη Περιφέρεια Θεσσαλίας και στο δημοτικό συμβούλιο Λάρισας :Άμεση ανάκληση του άρθρου 113 του Κλεισθένη

Η κυβέρνηση προχωρά στην κατάργηση ουσιαστικά του Ελέγχου Νομιμότητας για την πλειοψηφία των αποφάσεων των ΟΤΑ, με τις οποίες ανατίθενται έργα, υπηρεσίες, μελέτες και προμήθειες.
Στο προσχέδιο αυτό που κατατέθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών όλοι ασχολήθηκαν με το νέο εκλογικό σύστημα της απλής αναλογικής ενώ κανείς δεν ασχολείται με το μείζον που είναι ουσιαστικά η διόγκωση της «νομιμοποποιημένης» διαφθοράς . Ακόμη και σήμερα σε μικρότερα ποσά και κλίμακες οι απευθείας αναθέσεις αποτελούν μια σκληρή πραγματικότητα στην διαχείριση δημοσίου χρήματος!
Τόσο για τους Δήμους και τις Περιφέρειες, όσο και για τα Νομικά τους Πρόσωπα και τις ΔΕΥΑ, με τη διάταξη του άρθρου 113 του νέου νόμου, η οποία αντικαθιστά το άρθρο 225 του Καλλικράτη ορίζεται ότι ο έλεγχος νομιμότητας για αναθέσεις έργων, υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών θα γίνεται εάν το τίμημα υπερβαίνει το ποσό των 120.000€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.!
Σας παραθέτω το άρθρο του Κλεισθένη 1 όπως αναρτήθηκε από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών :

Άρθρο 113
Το άρθρο 225 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Υποχρεωτικός Έλεγχος Νομιμότητας
1. Οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των δήμων και των περιφερειών, καθώς και των ΝΠΔΔ αυτών, αποστέλλονται υποχρεωτικά για έλεγχο νομιμότητας στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., εφόσον αφορούν: α) ρυθμίσεις κανονιστικού περιεχομένου, β) την ανάθεση έργων, υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών, εάν το τίμημα υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Είναι προφανές ότι η συγκεκριμένη απόφαση δεν προάγει ούτε τη διαφάνεια, ούτε τη χρηστή διοίκηση αντίθετα απελευθερώνει και νομιμοποιεί την αδιαφάνεια και τον παλαιοκομματισμό.
Θέτω προ των ευθυνών όλους εμάς τους αυτοδιοικητικούς ( δήμο και Περιφέρεια ) και απευθύνω σε όλες τις υγιείς δυνάμεις να αντισταθούμε και να διαφυλάξουμε τους ΟΤΑ από τέτοιες ανεξέλεγκτες πρακτικές και να προασπίσουμε την αυτοδιοίκηση ως αιρετοί θεματοφύλακες».

Διαβάστε επίσης: