Λάρισα » Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον κόμβο Γυρτώνης

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον κόμβο Γυρτώνης

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον κόμβο Γυρτώνης

Από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας αποφασίστηκαν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, για τον αποκλεισμό της 1ης ράμπας εισόδου στον αυτοκινητόδρομο, στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη του Α/Κ Βορείου Λάρισας (Γυρτώνης), ώστε να εκτελεστούν οι εργασίες για την επισκευή των αρμών διαστολής των γεφυρών 141R -142R, από τη Δευτέρα (07-05-2018) έως την Τετάρτη (16-05-2018) ή μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών αν αυτές ολοκληρωθούν νωρίτερα και σε εκτέλεση σχετικού εγγράφου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών/ Διεύθυνσης Δ-17.

Οι ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα υλοποιηθούν σε δύο (2) φάσεις, ως κατωτέρω:

Α” Φάση
• Αποκλεισμός του κλάδου εισόδου (1η ράμπα) στον αυτοκινητόδρομο του Α/Κ Βορείου Λάρισας (Γυρτώνης) στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη.
• Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας.

Β” Φάση
• Αποκλεισμός του κλάδου εισόδου (1η ράμπα) στον αυτοκινητόδρομο του Α/Κ Βορείου Λάρισας (Γυρτώνης) στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη.
• Αποκλεισμός αριστερής ημιδιατομής του οδοστρώματος.

Τα οχήματα προερχόμενα από Γυρτώνη που επιθυμούν να εισέλθουν στον αυτοκινητόδρομο στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, θα καθοδηγούνται με κατάλληλη εργοταξιακή πληροφοριακή σήμανση μέσω της δυτικής παράπλευρης οδού, έως τον Α/Κ Ευαγγελισμού (χ/θ 377+176) μέσω του οποίου θα εισέρχονται στον αυτοκινητόδρομο με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη.

Κατά την διάρκεια των εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με κατάλληλες πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες, που θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο του έργου, υπό την επίβλεψη της ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.

Διαβάστε επίσης: