Αγροτικά » Κασίμης: Δάνεια για τη χρηματοδότηση του αγροδιατροφικού τομέα

Κασίμης: Δάνεια για τη χρηματοδότηση του αγροδιατροφικού τομέα

Κασίμης: Δάνεια για τη χρηματοδότηση του αγροδιατροφικού τομέα

Στο 4ο Συνέδριο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας του Economist, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 3 Μαΐου στη Λάρισα, συμμετείχε ως ομιλητής ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης  Κοινοτικών Πόρων Χαράλαμπος Κασίμης.

Σε σχετική ανακοίνωση επισημαίνονται τα εξής:

«Ο κ. Κασίμης, στην ομιλία του, έκανε αναφορά στο σημαντικό ρόλο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020 ως βασικό εργαλείο για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων στον αγροδιατροφικό τομέα της χώρα μας. Επεσήμανε ότι το ΠΑΑ φιλοδοξεί να συμβάλει στην, κατά το δυνατό, άρση των περιορισμών πρόσβασης στη χρηματοδότηση. Στο πλαίσιο αυτό, ανατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων η εκπόνηση μελέτης σχετικά με την εκ των προτέρων εκτίμηση της εφαρμογής των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής ώστε να εντοπιστούν οι αδυναμίες της αγοράς να χρηματοδοτήσει επαρκώς τον αγροδιατροφικό τομέα.

Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης  Κοινοτικών Πόρων ανέφερε, επίσης, ότι στο πλαίσιο του ΠΑΑ, από τη μελέτη προβλέπεται η ανάπτυξη χρηματοδοτικών εργαλείων προκειμένου να αντιμετωπιστεί η υποχρηματοδότηση του τομέα. Τα κυριότερα σχεδιαζόμενα εργαλεία αφορούν στην παροχή μικρο-δανείων ύψους έως 25.000 ευρώ, στην παροχή δανείων ύψους άνω των 25.000 με εγγύηση από το ΠΑΑ 2014 – 2020 καθώς και στην συνεπενδυτική διευκόλυνση. Στόχο των εργαλείων αποτελεί η ενίσχυση των επενδύσεων, κυρίως σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και μεταποιητικές επιχειρήσεις, και, παράλληλα, η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης με τον τραπεζικό τομέα.

Ο κ. Κασίμης, επισήμανε ότι, σε κάθε περίπτωση, μέσω των χρηματοδοτικών εργαλείων μπορούν να πραγματοποιηθούν επενδύσεις που δεν καλύπτονται από το πλαίσιο των επιχορηγήσεων, αναφέροντας ενδεικτικά την αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού, την αγορά ζωικού κεφαλαίου, τη φύτευση ετήσιων καλλιεργειών κ.ά. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη μόχλευση των πόρων, μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στην κάλυψη της αυξημένης ζήτησης για επενδύσεις, όπως αυτή αποτυπώνεται σε όλες τις σχετικές προσκλήσεις που έχουν δημοσιευθεί στο πλαίσιο των επενδυτικών μέτρων του ΠΑΑ 2014 – 2020.

Καταλήγοντας ο κ. Κασίμης τόνισε ότι αποτελεί στόχο, η ολοκλήρωση των ενεργειών για την συγκρότηση των χρηματοδοτικών εργαλείων του ΠΑΑ να γίνει εντός του 2018».

Διαβάστε επίσης: