Θεσσαλία » Διαβούλευση για τα Τρίκαλα του 21ου αιώνα

Διαβούλευση για τα Τρίκαλα του 21ου αιώνα

Διαβούλευση για τα Τρίκαλα του 21ου αιώνα

Τη νέα πόλη των Τρικάλων για τα επόμενα χρόνια ετοιμάζει να διαμορφώσει ο Δήμος Τρικκαίων. Και ζητά τη γνώμη, τη συνεργασία και την άποψη των πολιτών, με βάση τον σχεδιασμό που προτείνεται στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.

Η ΣΒΑΑ αποτελεί το εργαλείο, με το οποίο υποβάλλεται μια ολοκληρωμένη, συνεκτική και τεκμηριωμένη πρόταση, στη βάση ενός συνολικού και μακροπρόθεσμου σχεδίου για το μέλλον της πόλης των Τρικάλων. Αυτή η πρόταση θα υποβληθεί στην πρόσκληση που δημοσίευσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας στις 4 Απριλίου 2018, καλώντας τον Δήμο Τρικκαίων να αξιοποιήσει στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) 2014-2020 πόρους ύψους  14.000.000 ευρώ τα οποία θα χρηματοδοτήσουν μια σειρά από δράσεις και έργα εντός των αστικών περιοχών σε Τρίκαλα και Καρδίτσα.

Η ΣΒΑΑ είναι μια σημαντική ευκαιρία για τα Τρίκαλα. Η χρήση σύγχρονων και καινοτόμων αναπτυξιακών εργαλείων (όπως η Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση- Ο.Χ.Ε.) και το ύψος των διαθέσιμων πόρων, δίνουν τη δυνατότητα για ένα ενιαίο σχέδιο έργων, που θα καθορίσουν την εικόνα της πόλης για τα επόμενα χρόνια. Ένα σχέδιο που βασίζεται σε ένα όραμα για τα Τρίκαλα της επόμενης δεκαετίας. Για μια πόλη σύγχρονη, ανθεκτική, αυτάρκη, ευέλικτη και πάνω από όλα βιώσιμη.

Για τη συγκρότηση αυτού του σχεδίου, ο Δήμος Τρικκαίων καλεί τους τρικαλινούς να προσφέρουν τη βοήθεια, τη συμβολή, τη γνώμη τους. Η συμμετοχή των πολιτών και των φορέων είναι κρίσιμη σε όλα τα στάδια του σχεδιασμού και της εφαρμογής της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης. Ο Δήμος έχει ήδη συγκροτήσει ένα σχέδιο διαβούλευσης, ώστε η Στρατηγική που θα υποβληθεί, να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις επιθυμίες τους.

Πρώτο βήμα αυτού του σχεδίου συμμετοχής και διαβούλευσης είναι η συνοπτική ενημέρωση για το έργο και η συλλογή απόψεων επί των πρωταρχικών στόχων που πρέπει να θέσει η Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης. Στο αμέσως επόμενο διάστημα, θα δημοσιευτεί τεύχος με τη συνοπτική περιγραφή της στρατηγικής και των προτεινόμενων έργων, επί του οποίου θα διεξαχθούν νέες δημόσιες συζητήσεις- παρουσιάσεις στις οποίες θα κατατεθούν προτάσεις, σκέψεις και προβληματισμοί.

Στην ιστοσελίδα διαβουλεύσεων και επικοινωνίας που εγκαινιάζει ο Δήμος Τρικκαίων στη διεύθυνση http://hello.crowdapps.net/open-trikala/, ο πολίτης εισέρχεται στη διαβούλευση για τη ΣΒΑΑ και ενημερώνεται, μετέχει και απαντά στα ερωτήματα που τίθενται. Αυτά αφορούν στην πολιτική για τη ΣΒΑΑ και την πόλη, μέσω της ειδικής φόρμας που υλοποιείται από τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα.
Με τον τρόπο αυτόν και μέχρι τις 11 Μαΐου 2018, ο τρικαλινός πολίτης μπορεί να έχει λόγο στον μακρόπνοο σχεδιασμό για τη μελλοντική πόλη των Τρικάλων.

Διαβάστε επίσης: