Εκπαίδευση » ΤΕΙ Θεσσαλίας » Προκηρύξεις θέσεων μελών ΔΕΠ στο ΤΕΙ Θεσσαλίας
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ

Προκηρύξεις θέσεων μελών ΔΕΠ στο ΤΕΙ Θεσσαλίας

Προκηρύξεις θέσεων μελών ΔΕΠ στο ΤΕΙ Θεσσαλίας

Ο Πρύτανης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλίας προκηρύσσει τις παρακάτω θέσεις μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.):

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
• Μία (1) θέση επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις – Πρόβλεψη φορτίου». (Κωδικός εγγραφής στο ηλεκτρονικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ: APP5415).

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (με έδρα τη Λάρισα)
• Μία (1) θέση επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός μεταφορών και συγκοινωνιακή τεχνική». (Κωδικός εγγραφής στο ηλεκτρονικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ: APP5416).

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (με έδρα τα Τρίκαλα)
• Μία (1) θέση επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Προσομοίωση Υδραυλικών Έργων». (Κωδικός εγγραφής στο ηλεκτρονικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ: APP5417).
• Μία (1) θέση επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εδαφομηχανική». (Κωδικός εγγραφής στο ηλεκτρονικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ: APP5445).

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
• Μία (1) θέση επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός και δυναμική ανάλυση μηχανολογικών κατασκευών». (Κωδικός εγγραφής στο ηλεκτρονικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ: APP5418).

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ
• Μία (1) θέση επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δημιουργικός σχεδιασμός – Τεχνολογίες CAD – CAM». (Κωδικός εγγραφής στο ηλεκτρονικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ: APP5419).

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
• Μία (1) θέση αναπληρωτή καθηγητή ή επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οργάνωση και διοίκηση υπηρεσιών στην τουριστική αγορά». (Κωδικός εγγραφής στο ηλεκτρονικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ: Για αναπληρωτή καθηγητή APP5420 – Για επίκουρο καθηγητή APP5421).

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
• Μία (1) θέση επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική». (Κωδικός εγγραφής στο ηλεκτρονικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ: APP5422).

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
• Μία (1) θέση αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γονιμότητα εδαφών και χημική σύσταση φυτικών ιστών». (Κωδικός εγγραφής στο ηλεκτρονικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ: APP5423).
• Μία (1) θέση επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αγελαδοτροφία με έμφαση στις στρατηγικές μείωσης της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης». (Κωδικός εγγραφής στο ηλεκτρονικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ: APP5424).

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
• Μία (1) θέση επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ποιότητα αλιευμάτων, νερού και περιβαλλοντικές αλληλεπιδράσεις». (Κωδικός εγγραφής στο ηλεκτρονικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ: APP5425).

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
• Μία (1) θέση αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση βόσκησης σε υγροτοπικές προστατευόμενες φυσικές περιοχές». (Κωδικός εγγραφής στο ηλεκτρονικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ: APP5426).

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση:

https://apella.minedu.gov.gr,

από 14/4/2018 έως 15/5/2018.

Η αναλυτική προκήρυξη θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Θεσσαλίας (www.teilar.gr).

Πληροφορίες στα Τμήματα:
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. τηλ. 2410684577
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (Λάρισα) τηλ. 2410684527
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (Τρίκαλα) τηλ. 2431023602
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. τηλ. 2410684571
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ τηλ. 2441064730
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ τηλ. 2410684235
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ τηλ. 2410684397
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ τηλ. 2410684275
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ τηλ. 2441064780
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, τηλ. 2441064701

Αναλυτικά, η προκήρυξη

Διαβάστε επίσης: