Ελλάδα » Μία θέση γραμματέα διεκδικούν 527 υποψήφιοι

Μία θέση γραμματέα διεκδικούν 527 υποψήφιοι

Μία θέση γραμματέα διεκδικούν 527 υποψήφιοι

Πρωτόγνωρα μεγέθη αγγίζει ο ανταγωνισμός, μεταξύ των υποψηφίων, για τις 42 μόνιμες θέσεις του υπουργείου Δικαιοσύνης (Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών – 2Κ/2018).

Είναι χαρακτηριστικό ότι για τις 9 θέσεις ΔΕ Γραμματέων υπεβλήθησαν 4.741 αιτήσεις. Σε αυτή την περίπτωση η πιθανότητα επιτυχίας διαμορφώνεται στο «1:527», δηλαδή μία θέση διεκδικείται από 527 υποψηφίους.

Με βάση τα επίσημα στοιχεία του ΑΣΕΠ, η πιθανότητα επιτυχίας για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό διαμορφώνεται στο «1:230», από τις δυσκολότερες σε διαγωνισμό του Δημοσίου. Υποβλήθηκαν 9.875 αιτήσεις για 42 μόνιμες θέσεις.

Αυτή η πιθανότητα εξειδικεύεται, ανά ειδικότητα, ως εξής:

ΑΣΕΠ 2Κ/2018: Οι πιθανότητες επιτυχίας ανά ειδικότητα
Ειδικότητες Θέσεις Αιτήσεις Πιθανότητα επιτυχίας
ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού 19 3.149 1:166
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού 3 714 1:238
ΤΕ Δημοσίων Σχέσεων 3 94 1:31
ΤΕ Πληροφορικής 6 301 1:50
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 9 4.741 1:527
ΥΕ Επιμελητών 2 876 1:438

ΠΗΓΗ: workenter.gr

Διαβάστε επίσης: