Εκπαίδευση » Σχολεία » Αιτήσεις για εγγραφή μαθητών στο Μουσικό Σχολείο Λάρισας

Αιτήσεις για εγγραφή μαθητών στο Μουσικό Σχολείο Λάρισας

Αιτήσεις για εγγραφή μαθητών στο Μουσικό Σχολείο Λάρισας

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας ενημερώνει ότι για την εγγραφή μαθητών στο Μουσικό Σχολείο Λάρισας, για το σχολικό έτος 2018-2019, οι γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση στη γραμματεία του σχολείου από τις 2 Μαΐου έως τις 31 Μαΐου 2018. Μετά το πέρας της 31ης Μαΐου, ουδεμία αίτηση γίνεται δεκτή.

Οι γονείς ή κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών μαζί με την αίτηση στο Μουσικό Σχολείο, οφείλουν να προσκομίσουν λογαριασμό ΔΕΚΟ ή άλλο αξιόπιστο αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση μονίμου κατοικίας τους.

Στα Μουσικά Σχολεία (Γυμνάσια) εγγράφονται ως μαθητές απόφοιτοι δημοτικού, ύστερα από επιλογή. Η διαδικασία επιλογής για το σχολικό έτος 2018-2019 θα διενεργηθεί από τις αρμόδιες επιτροπές και  θα πραγματοποιηθεί τις εργάσιμες ημέρες από  20 έως 25 Ιουνίου 2018.Οι θεματικές ενότητες, στις οποίες αξιολογούνται οι υποψήφιοι, είναι : Ρυθμός, Ακουστική ικανότητα, Φωνητική ικανότητα, Διάκριση ηχοχρωμάτων και προαιρετικά ένα Μουσικό Όργανο (ευρωπαϊκό ή παραδοσιακό), σε επίπεδο αντίστοιχο τουλάχιστον της Κατωτέρας Σχολής.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Μουσικού Σχολείου στο τηλ. : 2410627121

Διαβάστε επίσης: