Ελλάδα » ΑΣΕΠ: Αιτήσεις για μόνιμο διορισμό στο Δημόσιο (30 επαγγέλματα)

ΑΣΕΠ: Αιτήσεις για μόνιμο διορισμό στο Δημόσιο (30 επαγγέλματα)

ΑΣΕΠ: Αιτήσεις για μόνιμο διορισμό στο Δημόσιο (30 επαγγέλματα)

Ολοκληρώνεται στις 3 Μαΐου η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων, στον κόμβο του ΑΣΕΠ, για τις 209 μόνιμες θέσεις στην ΕΥΔΑΠ.

Ζητείται προσωπικό 30 διαφορετικών ειδικοτήτων, κυρίως μηχανικοί, οικονομολόγοι, καταμετρητές και οδηγοί.

Ο φάκελος υποψηφιότητας με τα επισυναπτόμενα έγγραφα υποβάλλεται στο ΑΣΕΠ έως τις 7 Μαΐου.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να γνωρίζουν ότι πρέπει να εκπληρώνουν συγκεκριμένα προσόντα, διαφορετικά για κάθε ειδικότητα.

  • Εξειδικευμένη εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης
  • Γνώση χειρισμού Η/Υ
  • Γνώση ξένης γλώσσας, συγκεκριμένου επιπέδου
  • Άδεια άσκησης επαγγέλματος για μηχανικούς
  • Επαγγελματική άδεια για τεχνικούς

Δείτε τα προσόντα και τα δικαιολογητικά ΕΔΩ

ΠΗΓΗ: workenter.gr

Διαβάστε επίσης: