Λάρισα » Ερώτηση Κέλλα για το ΙΝΕΔΕΒΙΜ

Ερώτηση Κέλλα για το ΙΝΕΔΕΒΙΜ

Ερώτηση Κέλλα για το ΙΝΕΔΕΒΙΜ

Το θέμα “της συνεχιζόμενης αδυναμίας στην τοποθέτηση διοίκησης στο Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΕΒΙΜ)”, φέρνουν στη Βουλή με ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας κ. Κώστα Γαβρόγλου, οι βουλευτές του Τομέα Παιδείας της ΝΔ, μεταξύ των οποίων και ο αν. Τομεάρχης Παιδείας της ΝΔ, βουλευτής Ν. Λάρισας κ. Χρήστος Κέλλας.

Οι ερωτώντες βουλευτές επισημαίνουν πως “με νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, (ν. 4505/2017, άρθρο 16) καταργήθηκε  η θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, εξοπλίζοντας με εκτελεστικές αρμοδιότητες τον Πρόεδρο του Δ.Σ.

Επιπρόσθετα, ο Υπουργός με την 190919/Γ1 απόφασή του άλλαξε και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος”.

Οι βουλευτές του Τομέα Παιδείας της ΝΔ, σημειώνουν ότι “η πορεία του ΙΝΕΔΙΒΙΜ δεν δικαιώνει τις επιλογές του κ. Γαβρόγλου να αλλάξει το σχήμα διοίκησης του Ιδρύματος, καθώς η κατάσταση στις φοιτητικές εστίες εξακολουθεί να είναι έντονα προβληματική, οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτές των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας έχουν αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην καταβολή των δεδουλευμένων του προηγούμενου σχολικού έτους, ενώ οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτές των ΙΕΚ ενημερώθηκαν ότι οι συμβάσεις τους για την τρέχουσα χρονιά υπογράφονται από τις 20/02/2018”.

Οι βουλευτές της ΝΔ στην ερώτησή τους κάνουν ιδιαίτερη αναφορά στους μη πιστοποιημένους εκπαιδευτικούς, υποστηρίζοντας ότι “επειδή το ΙΝΕΔΙΒΙΜ δεν ήταν σε θέση να αναγράψει και να δεσμευτεί για την ωριαία αντιμισθία, ακολουθήθηκε η πρωτόγνωρη για τα ΔΙΕΚ τακτική της αναφοράς της νομοθεσίας βάσει της οποίας θα υπολογιστεί η ωριαία αντιμισθία κατά την εκκαθάριση της δαπάνης”, ενώ ήταν επικριτικοί για τις εξαιρετικά χαμηλές επιδόσεις του ΙΝΕΔΕΒΙΜ  στο σκέλος της γενικής Διά Βίου Μάθησης, καθώς όπως επεσήμαναν “ακόμη εκκρεμεί η έναρξη των μαθημάτων στα Δημοτικά Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, στο πλαίσιο σχετικής συγχρηματοδοτούμενης πράξης που υλοποιεί το ΙΕΝΔΙΒΙΜ, κάτι που πιθανότατα θα οδηγήσει σε μεταφορά κονδυλίων από τα ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. σ’ άλλες δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος”.

Ακολουθούν τα ερωτήματα των βουλευτών του Τομέα Παιδείας του κόμματος της Αξιωματικής αντιπολίτευσης:

1.      Με ποια κριτήρια επελέγη ο Πρόεδρος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ ο οποίος ασκεί και τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου; Για ποιο λόγο δεν κρίνεται απαραίτητη η γνώση ξένης γλώσσας αν και το Ίδρυμα είναι Εθνική Μονάδα Συντονισμού του τομέα Νεολαίας του Προγράμματος Erasmus και ενώ στην πρόσκληση ενδιαφέροντος στις 29/6/2015 για την επιλογή του Διευθύνοντος Συμβούλου υπήρχε ως προαπαιτούμενο η γνώση ξένης γλώσσας και ιδίως της Αγγλικής;.

2.      Πώς αποτιμά το Υπουργείο τις έως σήμερα επιδόσεις του νέου σχήματος διοίκησης χωρίς Δ/ντα Σύμβουλο σ’ όλους τους τομείς δραστηριοτήτων του Ιδρύματος και με τις αρμοδιότητες να τις ασκεί ο Πρόεδρος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ;

3.      Πώς και πότε θα λυθούν τα ως άνω επιτακτικά ζητήματα που αφορούν το ΙΝΕΔΙΒΙΜ;

Διαβάστε επίσης: